Cà Mau thu hồi Quy chế phát ngôn báo chí trái luật

22/04/2020, 23:29

Sau 2 tuần ban hành quyết định kèm quy chế phát ngôn đi ngược với Luật Báo chí, UBND tỉnh Cà Mau vừa thu hồi các văn bản này.

Phóng viên tác nghiệp tại hiện trường (ảnh minh họa)

Ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ngày 13/10 đã ký công văn thu hồi, hủy bỏ quyết định và quy chế phát ngôn được ban hành ngày 27/9 gây tranh cãi.

Công văn do Phó chủ tịch tỉnh ký cho biết việc thu hồi để hủy quyết định kèm quy chế phát ngôn vì văn bản này có những điểm chưa phù hợp với luật Báo chí và Nghị định 09 của Chính phủ, về quy định chi tiết việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Cà Mau thu hồi Quy chế phát ngôn báo chí trái luật

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị vừa được UBND tỉnh giao nhiệm vụ rà soát lại nội dung không phù hợp với thực tiễn trong Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Quy chế dày 7 trang, gồm 3 chương và 12 điều cũng do ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký ban hành ngày 29/9.

Tại khoản 3, điều 9 của quy chế này có nội dung gây sốc: "Nhà báo, phóng viên không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để thông tin trên báo chí hoặc chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu".

Ông Thân Đức Hưởng ký quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí có điểm trái Luật Báo chí năm 2016

Trong khi đó, điều 40 của Luật Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2017) quy định: "Nhà báo không được dùng những ý kiến phát biểu tại hội nghị, hội thảo, các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện có nhà báo tham dự để chuyển thành bài phỏng vấn nếu không được sự đồng ý của người phát biểu".

Theo chia sẻ của nhiều nhà báo và luật sư, nội dung của khoản 3, điều 9, quy chế phát ngôn báo chí của UBND tỉnh Cà Mau đã đi ngược với Luật Báo chí năm 2016.

 Về sự việc này, phát biểu với báo chí, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, cho biết khi tham mưu cho UBND tỉnh Cà Mau xây dựng quy chế phát ngôn báo chí, đơn vị không có ý giới hạn báo chí.

"Về câu chữ mình chưa diễn đạt hết ý. Chúng tôi muốn đưa nội dung đó vô để muốn nói có những cuộc họp, trao đổi mang tính chất nội bộ, mà người phát biểu nói là trao đổi nội dung này báo chí không đưa tin. Chỉ dừng lại chừng mực đó, còn phát biểu tại hội nghị thì báo chí đưa tin bình thường", ông Đen với Zing.

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nghị định được ban hành ngày 09/02/2017, có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP áp dụng đối với Cơ quan hành chính nhà nước, gồm: Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và. Cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí tại Việt Nam.

Nghị định này quy định về Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo định kỳ, trừ một số thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường thì sẽ công bố, thông báo sau, theo quy định của Nghị định.

Nghị định cũng quy định quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người được ủy quyền trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Nghị định có quy định trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đối với các nội dung đăng tải không chính xác. Thời điểm đăng, phát thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Luật báo chí.

 

H.H