Bước tiến mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

22/04/2020, 23:29

Bước tiến mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT - Nhằm góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng và tránh phiền hà cho người lao động, thời gian qua cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tiến hành các bước cần thiết cải cách thủ tục hành chính của ngành, đó là việc tăng cường đổi mới công tác cấp sổ BHXH và thẻ BHYT. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động tự quản lý.

BHYT Việt Nam đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí đảm bảo tính bền vững của quỹ BHYT. Ảnh: PV

Những điểm mới trong công tác cấp sổ BHXH và thẻ BHYT

Để bảo đảm khớp đúng thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân của người lao động, tránh phiền hà cho người lao động khi đi khám chữa bệnh (KCB), trong cấp sổ BHXH đã bỏ quy định phải nộp lại sổ BHXH hỏng đối với trường hợp người lao động đề nghị cấp lại do hỏng; Cấp lại sổ BHXH do thay đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: Đối với trường hợp giao dịch điện tử: Bổ sung Bảng kê thông tin; Đối với trường hợp hồ sơ giấy: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; Trường hợp là đảng viên thì cung cấp thêm lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng.

Thời gian cấp mới, xin xác nhận sổ BHXH được điều chỉnh thời hạn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày; thời gian cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin trên thẻ, cộng nối thời gian hoặc gộp sổ sẽ chỉ còn không quá 10 ngày (quy định cũ là 15 ngày).

Về hồ sơ cấp thẻ BHYT, trong trường hợp thẻ cấp mới: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) chỉ lập đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH; Trường hợp giảm lao động: đơn vị lập danh sách báo giảm mà không cần kèm theo thẻ cũ còn hạn sử dụng; Thẻ cấp lại, cấp đổi: Bỏ quy định thu phí cấp lại, đổi thẻ theo quy định của Luật phí và lệ phí và bỏ thu hồi thẻ BHYT cũ còn hạn sử dụng; Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT thì nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH cấp huyện hoặc nộp trực tiếp cho BHXH tỉnh.

Cấp mới thẻ BHYT: điều chỉnh thời hạn từ 07 ngày xuống 05 ngày. Cấp lại, đổi thẻ BHYT: Trường hợp không thay đổi thông tin: không quá 02 ngày; từ ngày 01/01/2019 in trả trong ngày theo quy định; Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 3 ngày.

Trường hợp người tham gia BHXH, BHYT đang trong thời gian điều trị có đơn đề nghị thì in trả thẻ ngay cho người lao động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thẻ BHYT để khám chữa bệnh ngay. Trên thẻ BHYT bỏ quy định về thời hạn sử dụng thẻ mà sẽ chỉ ghi thời điểm có giá trị sử dụng để người lao động có thể sử dụng thẻ dài hạn. Đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cựu chiến binh khi chuyển sang đối tượng hưu trí sẽ được đổi thẻ để vẫn được hưởng quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh.

Người dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về sự cần thiết của BHYT, cũng như trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Ảnh: PV

Người lao động tự quản lý sổ BHXH

Thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, BHXH Việt Nam kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai. Tính đến 20/5/2017, cả nước đã bàn giao được khoảng 1 triệu sổ BHXH cho người lao động trên tổng số 12 triệu sổ BHXH phải bàn giao (không tính khối lực lượng vũ trang), đạt khoảng 8,3%; tăng 30% so với thời điểm 30/4/2017 (760 sổ BHXH). Một số tỉnh có số lượng sổ BHXH bàn giao lớn như: BHXH tỉnh Đồng Nai đã bàn giao được 305.633 sổ đạt 42,4%; BHXH tỉnh Vĩnh Phúc bàn giao 69.517 sổ đạt 40,1%; BHXH TP. Hồ Chí Minh bàn giao 62.030 sổ; BHXH thành phố Hải Phòng bàn giao 74.623 sổ; BHXH tỉnh Thái Bình bàn giao 30.984 sổ.

Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình một cách kịp thời; ngăn ngừa tình trạng người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn trách nhiệm đóng thuộc chủ sử dụng lẫn phần đóng của người lao động mà họ không hay biết. Bên cạnh đó, người lao động tự quản lý sổ BHXH của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi đi làm việc tại doanh nghiệp khác.

Với mục tiêu đến năm 2020, BHXH Việt Nam đồng loạt thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử, người lao động sẽ dễ dàng liệt kê được quá trình đóng - hưởng theo năm, theo quý. Thậm chí, người có thời gian làm việc trước năm 1995 cũng sẽ nắm được thông tin của mình, rút ngắn hơn nữa quy trình thủ tục cho người lao động trong giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp...

Thành Nam