Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên

09/11/2022, 08:33

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên - Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng viết về xây dựng Đảng” được tổ chức cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sáng ngày 9/11, tại TP. Đồng Hới, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp “Kỹ năng viết về Xây dựng Đảng” cho các hội viên, phóng viên các Chi hội Nhà báo trực thuộc.

Ông Hoàng Hữu Thái, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Hữu Thái, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình cho biết xây dựng Đảng luôn được biết đến là một chủ đề “khô - khó - khổ”. Tuy vậy, đây lại là mảng đề tài rộng, yêu cầu cao, cùng với khóa học và những chia sẻ từ giảng viên, đội ngũ phóng viên trên địa bàn có thể triển khai các đề tài phong phú về xây dựng Đảng một cách hiệu quả hơn.

Đồng hành với thời gian 03 ngày diễn ra khóa học là giảng viên Nguyễn Tấn Tuân, Trưởng phòng Biên tập Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Báo Quân đội nhân dân, đã từng đạt loạt Giải báo chí Búa liềm vàng trong nhiều năm.

Giảng viên Nguyễn Tấn Tuân, Trưởng phòng Biên tập Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Báo Quân đội nhân dân.

Bàn về đối tượng hướng đến của tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, giảng viên Nguyễn Tấn Tuân cho biết: “Bài báo về Xây dựng Đảng phải càng gần gũi càng tốt, càng dung dị càng hiệu quả và nên có độ dài phù hợp, nhằm phục vụ nhu cầu của đối tượng bạn đọc là nhân dân. Có như vậy, chủ trương, đường lối mới đi sâu vào đời sống xã hội”.

Bên cạnh đó, cần đưa nghị quyết vào cuộc sống để các nghị quyết thực sự trở thành cuộc sống, thể hiện ý nghĩa, có hiệu quả trong các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Tại khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2022, các đại biểu, đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã tiếp thu các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, kỹ năng thực tiễn sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đề tài; các nội dung thông tin tuyên truyền năm 2022; phân tích những trường hợp, đề tài viết về xây dựng Đảng trong thực tiễn.

Xây dựng Đảng là một nhiệm vụ then chốt trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh và uy tín của Đảng. Để báo chí đảm bảo hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích, “Đảng phải lãnh đạo báo chí” và báo chí trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén, đồng hành và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng và dân tộc.

Khánh Trinh