Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí

29/07/2022, 08:52

Ngày 28/7, Cục Báo chí phối hợp Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức khóa “Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí” tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó cục trưởng Cục Báo chí, phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Tham gia khóa bồi dưỡng có gần 100 học viên là cán bộ quản lý các cơ quan báo đài, tạp chí khoa học, Sở TT-TT các tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Khóa học nhằm đáp ứng điều kiện để bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan báo chí; đồng thời cập nhật đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực báo chí;

Cung cấp kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ quản lý báo chí trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho lãnh đạo và những người đang trong diện quy hoạch lãnh đạo cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí.

Khóa bồi dưỡng được lãnh đạo Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trao đổi về hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động báo chí, truyền hình, phát thanh, thông tin điện tử; kinh tế báo chí; đạo đức báo chí; mô hình tòa soạn 4.0; chuyển đổi số trong báo chí.

Trong quá trình học, giảng viên và học viên có sự tương tác đa chiều, trao đổi về các tình huống thực tế trong tác nghiệp, cũng như lãnh đạo cơ quan báo chí; góp phần làm rõ, hoàn thiện chủ trương, chính sách pháp luật về lĩnh vực báo chí.

Theo sggp.org.vn