Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí

04/11/2021, 06:41

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho các cơ quan thông tấn, báo chí - Sáng 3/11, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho gần 1000 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của 250 cơ quan thông tấn, báo chí tại 61 điểm cầu tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh VGP

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh, xây dựng Đảng là mảng đề tài có phạm vi tuyên truyền rất rộng, có yêu cầu cao và không dễ viết. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nên chủ đề về xây dựng Đảng năm 2021 có những điểm mới, nội dung mới và quyết tâm mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí phải đi đầu trong việc thông tin, tuyên truyền về mọi mặt của công tác xây dựng Đảng như: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân...

Đồng thời, các cơ quan báo chí phải phát huy vai trò trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ quy hoạch, phát triển, quản lý báo chí xuất bản; đề cao sứ mệnh, trách nhiệm của người làm báo, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, nhất là mạng xã hội. Tăng cường định hướng thông tin, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ...

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Các cơ quan thông tấn, báo chí phải vừa làm tốt vai trò tuyên truyền, vừa là cầu nối đưa tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền và thực hiện tốt vai trò tham mưu các chủ trương, chính sách...

Cùng với tuyên truyền các tấm gương điển hình, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, các cơ quan báo chí cần tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; lên án những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ; tích cực có các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Viết Tôn

Trong một ngày diễn ra Hội nghị, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã nghe nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, PGS.TS Nguyễn Viết Thông trình bày chuyên đề “Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà trình bày chuyên đề “Những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”; Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tiến sỹ Trần Bá Dung trình bày chuyên đề “Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng”; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tiến sỹ Lê Hải trình bày chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm sáng tác tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng”; Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Thạc sỹ Ngô Minh Tuấn trình bày chuyên đề “Tổng quan về công tác xây dựng Đảng; giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; một số nét về Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng”.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có nhận thức rõ ràng, nắm chắc kiến thức về công tác xây dựng Đảng, lấy đó làm cơ sở để tạo ra các tác phẩm báo chí có chất lượng cao; truyền tải, thông tin cho người dân về các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng một cách chân thực, sinh động, chính xác, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng đối với công chúng.

Cùng với đó là bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; lên án những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một số cán bộ hiện nay; tuyên truyền, phản ánh kết quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, ngành, địa phương...

TH