TP. Hồ Chí Minh:

Bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo chí

02/12/2021, 15:16

Bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo chí - Ngày 1/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị bồi dưỡng chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cơ quan báo chí trên địa bàn TP HCM. Ảnh Quang Danh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Từ Lương cho biết: thực hiện Nghị quyết 861/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP HCM đã ban hành Kế hoạch 5473/2019 về triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng thời, đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các phóng viên, biên tập viên và lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã nghe thông tin về phòng, chống tham nhũng thông qua 2 chuyên đề về quán triệt hệ thống qui định của pháp luật về phòng chống tham nhũng của báo chí; quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng. Định hướng vai trò và trách nhiệm của báo chí trong phòng chống tham nhũng.

TH