Bộ Y tế ban hành giấy chứng nhận tiêm gồm 7 mũi vaccine Covid-19

08/01/2022, 07:19

Bộ Y tế ban hành giấy chứng nhận tiêm gồm 7 mũi vaccine Covid-19 - Bộ Y tế đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản trước đó về hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19. Cụ thể, mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (một mũi) và liều nhắc lại (3 mũi) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 có thêm mũi tiêm nhắc lại và bổ sung. (Ảnh: Bộ Y tế)

Giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 được cấp cho mỗi cá nhân sau khi thực hiện tiêm chủng vaccine theo quy định. Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 theo mẫu cho người dân.

Việc cấp giấy xác nhận sau thời gian theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm nhằm mục đích bảo đảm người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc, phản ứng với thuốc tiêm.

Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người dân đã tiêm vaccine Covid-19 đều sẽ nhận được giấy xác nhận tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại vaccine được tiêm... Bên cạnh đó có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Do đó, nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy cần liên hệ đến nơi tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

Theo nhandan.vn

Bình luận