Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

22/04/2020, 23:29

Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Trước đó Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do ông Nguyễn Thiện Nhân làm Phó Chủ tịch.

Hiện tại, ông Nguyễn Thiện Nhân đã nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

PV