Bộ Nội vụ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

10/10/2022, 23:00

Bộ Nội vụ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ - Chiều 10/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ

Chủ trì buổi lễ là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Ban Cán sự Nguyễn Trọng Thừa; Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; người đứng đầu Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể:

Quyết định số 745/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Triết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế.

Quyết định số 755/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Võ Thị Tuyết Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ.

Quyết định số 756/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định số 757/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Xuân Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên.

Quang cảnh buổi lễ.

Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Quyết định số 766/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thủy, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Quyết định số 767/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Xuân Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức.

Quyết định số 768/QĐ-BNV ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Phương, Phó Vụ trưởng Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2022.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trao Quyết định điều động, bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng 08 đồng chí đã được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tin tưởng, tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo đơn vị sau khi Bộ Nội vụ tiến hành cơ cấu, sắp xếp lại hai tổ chức hành chính trong đơn vị...

Bộ trưởng mong muốn và hy vọng rằng các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới ở nơi công tác mới cố gắng phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để cùng tập thể các đơn vị mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Thủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của tập thể Ban Cán sự đảng Bộ, của lãnh đạo Bộ và khẳng định sẽ luôn cố gắng, mang hết tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt huyết của mình tiếp tục cống hiến cho đơn vị nơi mình công tác, đáp ứng và nâng cao hơn nữa chất lượng các nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Từ Hải