Biểu dương nữ công nhân viên chức tiêu biểu ngành điện miền Trung

22/04/2020, 23:29

Biểu dương nữ công nhân viên chức tiêu biểu ngành điện miền Trung - Chào mừng đại hội CĐ các cấp và tiến tới Đại đội CĐ Việt Nam lần thứ XII, ngày 26/10 tại TP Nha Trang, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung tổ chức hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu năm 2017.

Toàn cảnh lễ biểu dương công đoàn viên chức tiêu biểu 2017 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Báo cáo phong trào thi đua lao động giỏi trong nữ công nhân viên chức lao động Tổng công ty Điện lực miền Trung (2013 - 2017) cho biết, nhằm triển khai các Nghị quyết của Đảng và của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phong trào trong nữ CNVCLĐ bằng những hàng động cụ thể, các phong trào đã góp phần xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ có sức khỏe, có trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng thời góp phần đảm bảo việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao vật chất, văn hoá, tinh thần, khẳng định vai trò người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, động viên khích lệ nữa CNVCLĐ cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua lao động giỏi nâng cao năng suất lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện 51 CBCNV Tổng công ty nhận giấy khen tại lễ biểu dương.

Trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nữ CNVCLĐ, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công được duy trì và phát huy, hoạt động của nữ CBCNV Tổng công ty đã có những thành tích đáng tự hào, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động phong trào của đơn vị

Thông qua các phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…, vai trò của chị em được phát huy hiệu quả hơn. Hàng năm, trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 10 chị em được CĐ Điện lực Việt Nam vinh danh vì những thành tích xuất sắc trên lĩnh vực chuyên môn và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Chị Nguyễn Thị Kim Trang (Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa) là 1 trong 2 cá nhân được Tổng Công ty Điện lực miền Trung biểu dương.

Tại lễ biểu dương, 51 chị em đến từ 13 đơn vị trong Tổng Công ty đã được trao giấy khen. Đây là những gương mặt tiêu biểu cho phong trào nữ CNVCLĐ Tổng Công ty Điện lực miền Trung trong những năm qua. Riêng Khánh Hòa có 2 chị được tuyên dương là chị Nguyễn Thị Kim Trang và Nguyễn Thị Hồng Tú.

 

Thanh Bình