BHXH Việt Nam xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2023

08/02/2023, 21:45

BHXH Việt Nam xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2023 - Ngày 8/2, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì cuộc họp về tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2023. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoà cùng các thành viên của Hội đồng khoa học ngành BHXH Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, thành viên Hội đồng cùng nhau thảo luận, đánh giá từng nhiệm vụ KH-CN năm 2023. Tổng Giám đốc gợi mở nội dung nhấn mạnh về tính cấp thiết, tính mới, khả năng không trùng lắp của nhiệm vụ đối với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện, tính hợp lý trong dự kiến nội dung chính, các kết quả và tính khả thi ứng dụng trong thực tiễn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Vinh Quang - Viện trưởng Viện khoa học BHXH Việt Nam báo cáo tổng hợp danh mục nhiệm vụ KH-CN năm 2023 của ngành BHXH Việt Nam. Theo đó, toàn Ngành đề xuất 15 nhiệm vụ cấp Bộ và 14 nhiệm vụ cấp cơ sở. Qua rà soát, hầu hết các nhiệm vụ đã đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu đã đặt ra. Bên cạnh đó, Viện cũng xin ý kiến thành viên Hội đồng về phê duyệt các nhiệm vụ năm 2023.

Thành viên các Hội đồng đã cho ý kiến về các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở. Theo đó, thành viên đánh giá cho ý kiến từng nhiệm vụ cụ thể như tính cấp thiết, sản phẩm để áp dụng, các tiêu chí áp dụng trong nghiên cứu...

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoà yêu cầu cần phải rà soát kỹ đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, đặc biệt là kết quả nghiên cứu. "Các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố mạnh dạn nghiên cứu đề xuất, qua đó phát hiện tính mới, góp phần làm phong phú thêm nhiệm vụ khoa học ngành BHXH Việt Nam" - Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hoà nói.

Đánh giá cao về mặt ý tưởng của các nhiệm vụ khoa học được các đơn vị, BHXH các tỉnh, thành phố đã đề xuất, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhận định, yêu cầu của khoa học là cần có tính mới, sáng tạo, đồng thời đưa ra đề xuất, giá trị áp dụng trong thực tiễn. 

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch Hội đồng, đánh giá cao sự cần thiết, tính thiết thực của các nhiệm vụ được đề xuất cho danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2023. “Đề nghị Viện Khoa học BHXH tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng, trao đổi với các đơn vị đề xuất rà soát lại nội dung, phạm vi, đối tượng, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu cho khoa học và đạt hiệu quả, đảm bảo các nhiệm vụ KH&CN năm 2023 của Ngành BHXH Việt Nam mang tính khả thi cao”- Tổng Giám đốc nhấn mạnh.

Gia Linh

Từ khóa: BHYT BHXH