BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

12/04/2021, 12:11

BHXH Việt Nam tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa công bố cắt giảm từ 27 thủ tục hành chính (TTHC) xuống còn 25 TTHC, góp phần giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp và người dân.

Cụ thể, theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, có 2 TTHC bị bãi bỏ gồm: Một TTHC về “Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng” và một TTHC về "Khám, chữa bệnh BHYT" do không thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Đồng thời, trong 25 TTHC còn lại thì có 24 TTHC được thay thế trên cơ sở tiếp tục điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Việc cắt giảm tiếp 2 TTHC trên giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật thông tin đề nghị giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động. Cụ thể như với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ đối với trường hợp người lao động đang làm việc bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao biên bản điều tra tai nạn lao động, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản đo đạc môi trường lao động có yếu tố độc hại, sổ BHXH.

Đối với mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: Bỏ xác nhận của người lập biểu và công đoàn cơ sở (chỉ yêu cầu duy nhất 1 chữ ký xác nhận của đơn vị).

Bên cạnh đó, việc cắt giảm TTHC cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai giao dịch điện tử trong hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai nộp BHXH.

Bá Nam - Thu Hiền - Thế Hùng

Bình luận