BHXH Việt Nam: Tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế

16:05 25/08/2023 - Văn hóa xã hội
Trong 2 ngày 24 - 25/8, tại Bình Định, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam năm 2023 cho BHXH 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh khẳng định: Thời gian qua, trước sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế xã hội trong và ngoài nước, Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng trên thế giới về đối ngoại và tăng trưởng kinh tế. Những tháng đầu năm năm 2023 đã chứng kiến những hoạt động ngoại giao sôi động của đất nước. Với những nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, số người tham gia chính sách tiếp tục tăng trưởng dần theo từng năm, ước tính hết tháng 7/2023, cả nước có khoảng 17,5 triệu người tham gia BHXH (tăng 3,64% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó: BHXH bắt buộc với hơn 16 triệu người; BHXH tự nguyện gần 1,5 triệu người; BHTN 14,3 triệu người; BHYT 91,3 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ gần 92% dân số, cơ bản đạt mục tiêu BHYT toàn dân.

Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, ngành thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho khoảng trên 10 triệu người lao động; trên 170 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được Ngành chú trọng thực hiện, đáp ứng sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Chuyển đổi mạnh mẽ tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết, toàn ngành BHXH Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của ngành, bao quát toàn bộ quy trình xử lý, tác phong làm việc nội bộ đối với tất cả các hoạt động đối ngoại; phân công nhiệm vụ và xác định rõ quy chế phối hợp để thống nhất thực hiện công tác đối ngoại trong phạm vi toàn Ngành. Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023 của ngành BHXH Việt Nam được xây dựng cụ thể, làm cơ sở để công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đổi mới và chủ động thích ứng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội của quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế tạo tiền đề cho việc phát triển Ngành.

Hội nghị tập huấn là cơ hội để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại ngành BHXH Việt Nam, đồng thời chia sẻ những thành tựu, kinh nghiệm công tác đối ngoại của các nước; những quy định mới về công tác đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại năm 2023…giúp lãnh đạo các đơn vị, địa phương và cán bộ, CCVC đang trực tiếp làm công tác đối ngoại có kiến thức sâu rộng, toàn diện về bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tác động đến chính sách an sinh xã hội hiện nay, qua đó có những nhận định, đánh giá và căn cứ thực tiễn để tham mưu lãnh đạo ngành những giải pháp, chủ trương lớn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đường lối đối ngoại theo định hướng của toàn ngành.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

“Công tác đối ngoại của ngành trong thời gian qua đã góp sức rất nhiều, khẳng định vai trò, vị thế của ngành BHXH Việt Nam với bạn bè quốc tế. Vì vậy, tại Hội nghị này, tôi mong muốn các đại biểu tập trung lắng nghe những sẻ chia từ các diễn giả, kịp thời cập nhật những vấn đề mới trong công tác đối ngoại. Đồng thời, nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế nói chung và trong năm 2023 nói riêng”, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh.

Nỗ lực, đồng hành vì mục tiêu an sinh xã hội

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia, diễn giả có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại chia sẻ về các chuyên đề nổi bật. Đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế (BHXH Việt Nam) khái quát công tác triển khai các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam năm 2023. Theo đó, toàn ngành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Kế hoạch Thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025; đổi mới, sáng tạo và chủ động thích ứng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội và điều kiện thuận lợi của quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế để phát triển Ngành…qua đó từng bước khẳng định vị thế, hình ảnh BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội khu vực và quốc tế.

Hội nghị cũng được nghe TS Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày chuyên đề “Tình hình khu vực và thế giới tác động đến Việt Nam, hàm ý đối với ngành BHXH Việt Nam”. Năm 2023, kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng tích cực, song tác động tiêu cực từ xu hướng giảm tổng cầu, nhất là tại các thị trường xuất khẩu chủ lực sẽ ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội. Vì vậy, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác là yêu cầu cấp thiết.

“Kỹ năng sản xuất chương trình, sản phẩm truyền thông số” và “Chiến lược truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và kinh nghiệm quốc tế áp dụng cho BHXH Việt Nam” là các chuyên đề được đại diện cơ quan Truyền thông Việt Nam&Campuchia, Sanofi và Ngân hàng Thế giới trình bày. Theo đó, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN luôn là một trong những nhiệm vụ chính của ngành BHXH Việt Nam và để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì chiến lược truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng. Theo chuyên gia, để làm tốt điều này, cần xác định rõ thông điệp của chiến dịch truyền thông; lan tỏa thông điệp, nhận thức của người dân tới các chính sách; tận dụng những cơ hội mà các chiến dịch truyền thông cần nắm bắt; thấu hiểu đối tượng cần truyền thông; sử dụng mạng xã hội để trờ thành kênh truyền thông quan trọng; thay đổi phương thức truyền thông đa dạng, linh hoạt, hiệu quả…

Các kinh nghiệm, chia sẻ của các chuyên gia, diễn giả tại hội nghị đã cung cấp các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trang bị thông tin về hội nhập quốc tế, thông tin về tình hình thế giới, khu vực, công tác truyền thông, thông tin đối ngoại và hướng dẫn thực hiện quy chế đối ngoại của ngành cho công chức, viên chức và cán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam; phát huy vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong công tác chính trị tư tưởng, đối ngoại như tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…qua đó củng cố, tăng cường sự hiệu quả của hoạt động thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội trong tình hình mới.

PV

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 1/2/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top