BHXH Việt Nam: Tăng cường công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT

22/06/2022, 08:55

BHXH Việt Nam: Tăng cường công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT - BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1643/BHXH-TT về việc truyền thông nhân Ngày BHYTViệt Nam 01/7.

Tăng cường công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT, BHXH

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 4376/KH-BHXH ngày 29/12/2021 của BHXH Việt Nam về công tác thông tin, truyền thông năm 2022; Công văn số 3123/BYT-BH ngày 15/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2022; để hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam năm 2022 phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng tới hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) tổ chức các hoạt động truyền thông với chủ đề: “Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình”.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông theo các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam đã ban hành, trong đó chú trọng: Tiếp tục truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; truyền thông về quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia BHYT hộ gia đình.

Truyền thông những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; kết quả thực hiện chính sách BHYT 06 tháng đầu năm 2022 và những nỗ lực của Ngành BHXH Việt Nam trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

Truyền thông tiện ích khi sử dụng căn cước công dân gắn chíp trong khám, chữa bệnh BHYT; Truyền thông nhận diện các hành vi vi phạm, những hình thức lạm dụng, trục lợi trong thực hiện chính sách BHYT và mức độ xử lý đối với tổ chức, cá nhân; công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả.

Truyền thông gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách BHYT; những sáng kiến, sáng tạo của Ngành BHXH, Ngành Y tế trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ người tham gia BHYT tốt hơn, hướng tới sự hài lòng của người tham gia BHYT.

Truyền thông, cổ vũ các doanh nghiệp, ngân hàng, các tập đoàn và các tổ chức, cá nhân tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người dân bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg; vận động tiếp tục duy trì sự hỗ trợ trong những năm tiếp theo, hướng tới mục tiêu là tất cả mọi người dân đều có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc phối hợp với Bưu điện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 01/7 - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT với các thông điệp truyền thông chủ yếu như:  Nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân; tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng; BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện; thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

TH