BHXH Việt Nam: Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân của Ngành đề nghị khen thưởng Huân chương

16/02/2022, 09:38

BHXH Việt Nam: Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân của Ngành đề nghị khen thưởng Huân chương - Ngày 15/02, BHXH Việt Nam có văn bản số 28/TĐKT về việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương.

 

Theo đó, thực hiện Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐCP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng về việc công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương lao động để lấy ý kiến nhân dân trước khi Hội đồng TĐKT Ngành họp xét khen thưởng; Vụ Thi đua - Khen thưởng gửi danh sách tập thể, cá nhân trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động các hạng:

1. Huân chương Lao động hạng Nhất: 02 tập thể.

2. Huân chương Lao động hạng Nhì: 06 tập thể, cá nhân.

3. Huân chương Lao động hạng Ba: 26 tập thể, cá nhân.

Đối với các tập thể, cá nhân sau:

Huân chương Lao động hạng Nhất: 02

1. BHXH tỉnh Sơn La;

2. BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.

Huân chương Lao động hạng Nhì: 06

1. Phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh Bắc Ninh;

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính, BHXH thành phố Hà Nội;

3. BHXH quận Ba Đình, BHXH thành phố Hà Nội;

4. Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội;

5. Ông Trần Đức Long, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra (xét thành tích quá trình cống hiến);

6. Ông Trương Văn Sáng, Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Lắk (xét thành tích quá trình cống hiến).

Huân chương Lao động hạng Ba: 26

1. BHXH tỉnh Cà Mau.

2. BHXH huyện Trấn Yên, BHXH tỉnh Yên Bái ;

3. BHXH huyện Cẩm Giàng, BHXH tỉnh Hải Dương;

4. BHXH thị xã Thái Hòa, BHXH tỉnh Nghệ An;

5. BHXH huyện Tân Kỳ, BHXH tỉnh Nghệ An;

6. BHXH huyện Kỳ Sơn, BHXH tỉnh Nghệ An;

7. BHXH huyện Tương Dương, BHXH tỉnh Nghệ An;

8. Phòng Tổ chức cán bộ, BHXH tỉnh Đắk Nông;

9. Phòng Công nghệ thông tin, BHXH tỉnh Nghệ An;

10. Văn phòng BHXH tỉnh Đắk Nông;

11. Phòng Tổ chức cán bộ, BHXH tỉnh Nghệ An;

12. Ông Phạm Minh Thành, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai;

13. Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh Nam Định;

14. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Giang;

15. Ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La;

16. Ông Đinh Gia Tăng, Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu;

17. Ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau;

18. Bà Thái Thị Kim Thủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau;

19 .Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái;

20. Ông Trần Văn Thao, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị;

21. Ông Đặng Đình Thuận, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội;

22. Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra – Kiểm tra;

23. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc BHXH huyện Thanh Miện, BHXH tỉnh Hải Dương;

24. Ông Trịnh Chí Linh, Giám đốc BHXH huyện Thới Bình, BHXH tỉnh Cà Mau;

25. Bà Nguyễn Thị Nga, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam (xét thành tích quá trình cống hiến);

26. Ông Thân Đức Lại, Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang (xét thành tích quá trình cống hiến).

Những ý kiến đóng góp liên quan đến các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng xin gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng), điện thoại 02436285237, email: vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 22/02/2022 để tổng hợp báo cáo Hội đồng TĐKT Ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng./.

PV

Bình luận