BHXH Việt Nam: Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng

10/12/2021, 11:12

BHXH Việt Nam: Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng - Ngày 9/12, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT). Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm Trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác TĐKT, đồng thời, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện; cùng với đó là trao đổi tham gia góp ý với những nội dung mới trong Dự thảo công văn hướng dẫn hoạt động Khối, Cụm Thi đua ngành BHXH Việt Nam...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời, thực hiện khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của CCVC, NLĐ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, trong những năm qua công tác TĐKT cũng đã có nhiều đổi mới, đáp ứng với yêu cầu thực tế đặt ra. Để công tác TĐKT ngành BHXH Việt Nam bám sát thực tế, tránh hình thức, để công tác TĐKT thực sự là đòn bẩy, là động lực thúc đẩy sự sáng tạo, Hội nghị ngoài việc phổ biến các nội dung mới về công tác TĐKT thì cần hướng dẫn rõ hơn nữa về hồ sơ TĐKT, thời hạn quy định phục vụ công tác TĐKT, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn lưu ý.

“Các đại biểu tích cực thảo luận về dự thảo tổ chức, hoạt động Khối, Cụm ngành BHXH Việt Nam; các quy trình bình xét các danh hiệu... Từ đó tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, đặt mục tiêu hạn chế mức thấp nhất tính hình thức, nâng cao coi trong tính chất lượng, để công tác TĐKT thật sự là động lực là môi trường để cá nhân, tập thể phấn đấu, trở thành đòn bẩy, động lực tăng năng suất lao động, phát triển, nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Vụ TĐKT đã trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ về công tác TĐKT giới thiệu những nội dung mới của Quyết định số 2481/QĐ-BHXH Việt Nam ngày 24/12/2020 ban hành Quy chế TĐKT của BHXH Việt Nam. Đồng thời đánh giá hoạt động Khối, Cụm Thi đua trong Ngành. Trình bày tóm tắt dự thảo Công văn hướng dẫn hoạt động Khối, Cụm trong ngành BHXH Việt Nam. Theo đó, trình bày về tổ chức, hoạt động của Khối, Cụm Thi đua; Quy định về số lượng đơn vị trong Khối, Cụm Thi đua và Cụm Thi đua cấp huyện, số lượng các đơn vị được bình xét danh hiệu Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam; Cờ Thi đua của Chính phủ; Quy trình bình xét danh hiệu Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam và Cờ Thi đua của Chính phủ tại các Khối, Cụm Thi đua.

Cụ thể, đại diện Vụ TĐKT đã chỉ rõ ra nhiều điểm mới được triển khai tại Quyết định số 2418/QĐ-BHXH ban hành Quy chế TĐKT của BHXH Việt Nam. Theo đó, Quy chế quy định về việc tổ chức thực hiện công tác TĐKT của BHXH Việt Nam bao gồm: Nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng, quỹ TĐKT, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng. Công tác khen thưởng được thực hiện trên nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho mội đối tượng, không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; bảo đảm tính thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong TĐKT...

Ngoài ra Quy chế còn bổ sung một số quy định về việc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; việc tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị... Đồng thời bổ sung một số nội dung về tổ chức Khối, Cụm Thi đua; quy định về Cụm Thi đua cấp huyện...

Ông Đỗ Mạnh Hà- Vụ trưởng Vụ TĐKT cho biết, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác TĐKT”; Các Hướng dẫn của Ban TĐKT Trung ương về tổ chức khối, cụm thi đua; tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua; Quy chế TĐKT của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã xây dựng Dự thảo hướng dẫn hoạt động Khối, Cụm thi đua của ngành BHXH Việt Nam.

Theo đó, Hướng dẫn đã chỉ rõ các tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Khối, Cụm Thi đua. Trong đó, hoạt động của Khối, Cụm thi đua bao gồm xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của Khối Thi đua và các đơn vị thành viên; hưởng ứng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua; trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua... Bên cạnh đó, Hướng dẫn cũng quy định về các tiêu chuẩn bình xét thi đua, số lượng đơn vị được bình chọn, đề nghị khen thưởng cũng như quy trình thực hiện bình xét TĐKT của Khối, Cụm Thi đua...

Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố đã trao đổi, chia sẻ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác TĐKT, tham gia góp ý kiến đối với văn bản hướng dẫn hoạt động Khối, Cụm Thi đua trong Ngành... Vụ TĐKT cũng đã giải đáp các vướng mắc còn tồn tại trong công tác TĐKT, để công tác TĐKT được triển khai hiệu quả. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Soạn thảo sẽ tổng hợp, chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu đặt ra.

Hải Kiều-Kim Liên-Thế Hùng

Bình luận