BHXH Việt Nam đã giải quyết hơn 40 triệu hồ sơ năm 2018

22/04/2020, 23:29

BHXH Việt Nam đã giải quyết hơn 40 triệu hồ sơ năm 2018 - Thông tin mới đây từ BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 9/2018, BHXH Việt Nam đã giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 40 triệu hồ sơ với tỷ lệ đúng hạn lên đến 98,96%.


BHXH Việt Nam cung cấp 23 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

BHXH Việt Nam đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu ngành và hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet); hoàn thiện quản lý tập trung cơ sở dữ liệu hộ gia đình; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm... Đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực: thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. 

Tính đến hết tháng 8/2018, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do BHXH Việt Nam cung cấp là: 23 dịch vụ; tăng 06 dịch vụ so với thời điểm cuối năm 2017 là 17 dịch vụ công trực tuyến. Số hồ sơ điện tử phát sinh trên hệ thống là 104,5 triệu; đã giải quyết là 95,2 triệu hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ khám, chữa bệnh điện tử đề nghị thanh toán của gần 114,78 triệu lượt người, tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng bình quân đạt 98%.

Đến nay BHXH Việt Nam đã giải quyết đúng hạn 98,96% số hồ sơ

BHXH Việt Nam triển khai chính thức Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại 3 cấp Trung ương, tỉnh, huyện và liên thông với Văn phòng Chính phủ để gửi, nhận văn bản đi, đến; tích hợp chữ ký số từ Phó Trưởng phòng trở lên tại BHXH Việt Nam, Trưởng phòng trở lên tại BHXH cấp tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc tại BHXH cấp huyện.

Từ 01/6/2018, các văn bản đến, đi; soạn thảo; trao đổi thông tin; xử lý công việc; trình ký, phát hành văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dụng của Ban Cơ yếu Chính phủ (trừ văn bản mật và một số văn bản cá biệt có quy định riêng của Ngành) cơ bản được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Triển khai, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành hệ thống công nghệ thông tin và Trung tâm dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN; hệ thống hội nghị truyền hình theo mô hình kiến trúc chính phủ điện tử.

TH