BHXH TP. Đà Nẵng tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

30/11/2022, 15:28

BHXH TP. Đà Nẵng tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 - Thời gian năm 2022 không còn nhiều, BHXH TP. Đà Nẵng tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, triển khai các giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ, thu hồi nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

BHXH TP.Đà Nẵng tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Tính đến tháng 31.10.2022, số người tham gia BHXH bắt buộc tại TP. Đà Nẵng là 242.073 người, đạt 101,71% so với Kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 15.723 người, đạt 71,03% so với Kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT 1.079.799 người, đạt 98,39% so với Kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 4.753.488 triệu đồng, đạt 82,46% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

BHXH TP. Đà Nẵng đã giải quyết cho 1.343 người hưởng chế độ BHXH hằng tháng, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước; 11.965 lượt người hưởng các chế độ BHXH một lần, giảm 17,23% so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận chuyển đến 703 trường hợp, chuyển đi 58 trường hợp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, NDSPHSK cho 182.208 lượt người, tăng 82,03% so với cùng kỳ năm trước; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 62.708 lượt người, chi hỗ trợ học nghề cho 2.119 lượt người. 

Giám đốc BHXH TP. Đà Nẵng Đinh Văn Hiệp chia sẻ, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của năm 2022, BHXH thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ, thu hồi nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đồng thời, giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; chủ động kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ. Cùng với đó, cơ quan bảo hiểm sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Tại quận Sơn Trà, BHXH quận Sơn Trà quản lý các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) gồm 1.384 đơn vị (trong đó chỉ tham gia BHYT 176 đơn vị), 30.852 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, BHTNLĐ-BNN, so với kế hoạch đạt 110,49%, so với cuối năm 2021 tăng 5.758 lao động. Có 30.290 người tham gia BHTN, so với kế hoạch đạt 110,69%, so với cuối năm 2021 tăng 5.753 lao động, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 6.311 lao động.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc BHXH quận Sơn Trà chia sẻ, hiện nay BHXH quận Sơn Trà đang tập trung quyết liệt, tăng tốc triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, số thu và giảm nợ theo kế hoạch được giao, đặc biệt là chỉ tiêu về BHXH tự nguyện. Cụ thể, BHXH quận Sơn Trà sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch thu, giảm nợ, phát triển người tham gia cho từng chuyên quản Tổ thu - Cấp sổ thẻ và Kiểm tra theo tháng; kết quả thu, giảm nợ tháng, quý là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục truyền thông, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn quận hỗ trợ người nghèo tham gia BHXH tự nguyện… 

Minh Hiển

Từ khóa: BHXH BHTN BHYT