BHXH tỉnh Thanh Hóa: Đẩy mạnh truyền thông - nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT

14/11/2022, 15:16

BHXH tỉnh Thanh Hóa: Đẩy mạnh truyền thông - nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT - Nằm trong chuỗi hoạt động thông tin, truyền thông 2 tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Ngày 14/11, phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến với tiểu thương chợ Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

BHXH tỉnh Thanh Hóa: Đẩy mạnh truyền thông - nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT

Tại các gian hàng của tiểu thương, cán bộ viên chức phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng đã tiếp cận từng người để phát hành tờ gấp lợi ích tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; minh họa mức đóng - mức hưởng BHXH tự nguyện; đặc biệt tuyên truyền, giải đáp, tư vấn cho người dân về ý nghĩa và sự cần thiết của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Với trang truyền thông của Ngành, thái độ thân thiện, nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ viên chức đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tiểu thương.

Theo kế hoạch, trong 02 tháng cuối năm 2022, vào các ngày thứ bảy trong tháng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng phối hợp với Đoàn Thanh niên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền trông về chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân 34 phường, xã trên địa bàn; khu công nghiệp; làng nghề; khu thương mại, chợ,… Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Quảng Hưng

Từ khóa: BHXH BHYT