BHXH tỉnh Lâm Đồng sẽ thanh, kiểm tra 192 đơn vị sử dụng lao động

22/04/2020, 23:29

BHXH tỉnh Lâm Đồng sẽ thanh, kiểm tra 192 đơn vị sử dụng lao động - Tính đến cuối tháng 02/2019, tại Lâm Đồng có 1.782 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT hơn 98,3 tỷ đồng. BHXH tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch tiến hành thanh, kiểm tra 192 đơn vị sử dụng lao động, tập trung vào các đơn vị có số nợ BHXH, BHYT lớn và sử dụng nhiều lao động.

Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa BHXH tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: G.Khánh

Theo thông tin từ BHXH tỉnh Lâm Đồng, hết tháng 02/2019, có 1.782 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh nợ BHXH, BHYT với số tiền hơn 98,3 tỷ đồng, bằng 4,16% kế hoạch thu năm 2019. Danh tính các đơn vị số tiền nhiều, thời gian kéo dài đã được BHXH tỉnh Lâm Đồng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để xử lý tình trạng này, năm 2019, BHXH tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch tiến hành thanh, kiểm tra 192 đơn vị sử dụng lao động, tập trung vào các đơn vị có số nợ BHXH, BHYT lớn và sử dụng nhiều lao động; phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp tổ chức kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm về đóng BHXH, BHYT; phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và An ninh kinh tế thuộc Công an tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc giảm nợ, hoàn thiện hồ sơ tiến hành xử lý hình sự đối với các đơn vị cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài; đẩy mạnh hoạt động của tổ công tác liên ngành để đôn đốc việc chấp hành pháp luật tại các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN và công bố công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT nhiều, kéo dài lên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quảng Hưng - Hiền Hùng - Trà Vũ