Tỉnh Đắk Nông cần linh hoạt, sáng tạo hơn nữa trong công tác truyền thông về BHXH, BHYT

06/10/2022, 14:11

Tỉnh Đắk Nông cần linh hoạt, sáng tạo hơn nữa trong công tác truyền thông về BHXH, BHYT - Ngày 05/10, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với BHXH tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông Võ Thị Ái Liễu cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, BHXH tỉnh Đắk Nông đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, kịp thời tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo công tác thu, phát triển người tham gia; kiện toàn các ban Ban chỉ đạo. BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Về các chỉ tiêu cơ bản, tính đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh có 552.442 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 92,02% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là hơn 802 tỷ đồng, đạt 68,69% kế hoạch. Công tác chi trả BHXH, BHYT, BHTN được triển khai đầy đủ và kịp thời cho người thụ hưởng. Công tác ứng dụng CNTT và cải cách hành chính tiếp tục được duy trì và phát huy; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số của Ngành…

Bên cạnh kết quả đạt được, tại buổi làm việc, đại diện các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và BHXH các huyện cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Hiện số người tham gia BHXH tự nguyện giảm sâu. 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh mới có 10.784 người đạt 49,5% kế hoạch, giảm hơn 5.200 người so với hết năm 2021. Nguyên nhân do thu nhập của người dân trên địa bàn thấp, lại chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh; đồng thời mức đóng BHXH tối thiểu tăng gấp đôi theo chuẩn nghèo khu vực nông thôn từ tháng 01/2022 khiến nhiều người không tiếp tục tham gia. Bên cạnh đó, vụ cà phê năm nay trên địa bàn tỉnh bị mất mùa nên việc phát triển BHXH tự nguyện càng gặp nhiều thách thức.

Công tác tổ chức hội nghị khách hàng hiệu quả mang lại chưa cao, nguyên nhân địa bàn tỉnh rộng, người dân sống thưa thớt, đường xá đi lại khó khăn ảnh hưởng đến việc mời người dân tiềm năng tham gia hội nghị. Tình trạng chiếm dụng quỹ BHXH, trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng kéo dài còn xảy ra; một số doanh nghiệp nợ lớn, nợ gối đầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động…

Sau khi nghe báo cáo, chia sẻ từ phía BHXH tỉnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam gồm: Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ; thực hiện Chính sách BHXH, thực hiện Chính sách BHYT; Thanh tra - Kiểm tra, Trung tâm Truyền thông đã đánh giá, thông tin thêm về công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; đồng thời kiến nghị,  giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn, kiến nghị của BHXH tỉnh.

Theo đó, trong phát triển người tham gia cần cập nhật, làm giàu kho dữ liệu của địa phương về các đối tượng tiềm năng. Đặc biệt cần quan tâm phát triển nhóm nông, lâm nghiệp với mức hỗ trợ 30% khi tham gia BHYT sẵn có từ ngân sách Nhà nước; cũng như tập trung vào nhóm học sinh, nhóm người cận nghèo trên địa bàn; cần khẩn trương tham mưu để HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết có hỗ trợ cho các nhóm này. Người tham gia BHXH tự nguyện giảm sâu, giải pháp chính vẫn là tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, linh hoạt, sáng tạo với từng thành phần dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, tập trung vào các hội nghị nhóm nhỏ, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Tỷ lệ nợ của tỉnh đang ở mức cao, cần khẩn trương khoanh vùng không để phát sinh số nợ mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; mở rộng mạng lưới dịch vụ thu, kiện toàn, tiếp nhận, đào tạo đội ngũ từ các hệ thống đại lý cũ. BHXH tỉnh cần tăng cường phối hợp với ngành y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tỉnh để người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngày càng thuận tiện hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, Đắk Nông là một tỉnh biên giới có vị trí quan trọng, đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ trong việc đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có 2 chính sách trụ cột là BHXH, BHYT. Chính quyền địa phương cũng xác định rõ nhiệm vụ này. Đây là điều vô cùng thuận lợi để BHXH tỉnh tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo, tăng cường công tác tham mưu huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị trên địa bàn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Những tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh cần khẩn trương tham mưu để chính quyền địa phương có thêm các chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Với địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống, BHXH tỉnh phải xác định công tác truyền thông là ưu tiên, nhiệm vụ hàng đầu để tạo sự đồng thuận trong tham gia, thụ hưởng các chính sách, nhất là việc phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Công tác này cần bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; đồng thời phải nghiên cứu để triển khai, áp dụng sáng tạo vào điều kiện địa phương. BHXH tỉnh cần phát triển đội ngũ tuyên truyền viên rộng khắp là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, con em đồng bào dân tộc thiểu số; các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn. Hình thức truyền thông phải kết hợp đa dạng từ hội nghị nhóm nhỏ, đến tiếp xúc tại gia đình, không nhất thiết phải tổ chức các hội nghị lớn vì người dân ở phân tán, đi lại khó khăn. Những mô hình, cách làm hay cần được nhân rộng. Những nhóm khó tiếp cận, vận động cần nghiên cứu thí điểm thực hiện để đúc kết kinh nghiệm trước khi mở rộng…

Về công tác chi trả chế độ, phục vụ người hưởng với địa bàn rộng, BHXH tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hướng tới hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp nâng cao chất lượng y tế trên địa bàn để người dân không phải đi tỉnh khác để khám chữa bệnh…Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức văn hóa công sở trong giao tiếp, ứng xử với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch làm việc.

Gia Linh