BHXH tỉnh Bắc Giang:

Sớm vượt mục tiêu BHXH tự nguyện năm 2022

29/11/2022, 11:56

Sớm vượt mục tiêu BHXH tự nguyện năm 2022 - Vượt qua nhiều thách thức, bằng các giải pháp chủ động, BHXH tỉnh Bắc Giang đã sớm đạt và vượt chỉ tiêu về BHXH tự nguyện năm 2022.

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại các tỉnh, thành_Ảnh: TL.

Theo BHXH tỉnh Bắc Giang, cập nhật đến ngày 23/11, toàn tỉnh đã có 40.288 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt và vượt kế hoạch được giao năm 2022 (đạt 100,45% kế hoạch). Kết quả cụ thể ở từng huyện, thành phố trên địa bàn cũng rất tích cực. Theo đó, 7/10 huyện, thành phố đã đạt và vượt chỉ tiêu, tiêu biểu như: BHXH huyện Hiệp Hòa đạt 106,73%, BHXH huyện Lục Ngạn đạt 105,23%, BHXH huyện Yên Dũng đạt 102,5%, BHXH huyện Lục Nam đạt 101,15%…

Xét về quy mô số người tham gia, huyện Lục Ngạn đang có số tham gia BHXH tự nguyện lớn nhất (gần 5.200 người); tiếp theo là các huyện: Hiệp Hòa (4.961 người), Tân Yên (4.723 người) Lục Nam (4.555 người)…

Trong bối cảnh năm 2022 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về tăng mức đóng, việc BHXH tỉnh Bắc Giang sớm đạt và vượt chỉ tiêu BHXH tự nguyện thực sự là một kết quả rất đáng ghi nhận. Ở thời điểm hiện nay, BHXH tỉnh Bắc Giang là một trong số ít đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu BHXH tự nguyện năm 2022.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang cho biết: "Năm 2022, BHXH tỉnh Bắc Giang được giao tăng mới khoảng 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đây thực sự là một nhiệm vụ rất khó. Song, với quyết tâm cao, chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành và đã cơ bản về đích sớm".

Cũng theo bà Huyền, nhiều giải pháp phát triển BHXH tự nguyện đã được BHXH tỉnh Bắc Giang chủ động triển khai ngay từ đầu năm. Tiêu biểu nhất là việc tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh (kết nối đến tận cấp xã) về BHXH tự nguyện. Đặc biệt, đã tổ chức hiệu quả tháng cao điểm vận động BHXH tự nguyện (trong tháng 5/2022), qua đó tăng mới gần 5.000 tham gia.

Trên đà phát triển, bà Huyền tự tin cho biết, sẽ tiếp tục phát triển để vượt chỉ tiêu được giao một cách tích cực nhất. “Từ nay đến 31/12, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đôn đốc, vận động tiếp tục tham gia với người đến thời điểm gia hạn, duy trì bền vững số đang tham gia; đồng thời phải tiếp tục phát triển số tham gia mới”- bà Huyền chia sẻ.

Về BHYT, chỉ số phát triển của BHXH tỉnh Bắc Giang cũng rất lạc quan. Ở thời điểm hết tháng 10, số tham gia BHYT tại Bắc Giang đã đạt 99,62% kế hoạch, với 1,73 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ trên 99% dân số. Từ đầu tháng 11, với việc triển khai tháng cao điểm, cập nhật đến ngày 23/11, toàn tỉnh đã vận động tăng mới cũng như tái tục đạt trên 201.468 người tham gia, trong đó tham gia mới đạt 1.555 người. Riên về BHYT HSSV cũng đã đạt 99,99% với trên 368.820 em tham gia.

Hiện nay toàn tỉnh Bắc Giang đang triển khai tháng cao điểm vận động BHYT năm 2023; đồng thời vận động BHXH tự nguyện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Giang. Do đó, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Bắc Giang sẽ còn tiếp tục tăng.

Gia Linh

Từ khóa: BHXH BHYT