BHXH Nghệ An: Giao dịch điện tử, hỗ trợ tối đa người dân, doanh nghiệp

22/04/2020, 23:29

BHXH Nghệ An: Giao dịch điện tử, hỗ trợ tối đa người dân, doanh nghiệp - “Việc áp dụng giao dịch điện tử tại BHXH tỉnh Nghệ An đang mang lại những hiệu quả tích cực. Chất lượng phục vụ được nâng cao trong hỗ trợ tối đa các đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và BHTN”, ông Lê Trường Giang, Giám đốc BHXH Nghệ An nhận xét.

Giao dịch điện tử, hỗ trợ tối đa người dân, doanh nghiệp tại BHXH Nghệ An

Nâng cao chất lượng phục vụ

Năm 2016, BHXH Nghệ An thực hiện chủ trương mới của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) về triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc sự vụ hàng ngày. Theo đó, BHXH Nghệ An triển khai ứng dụng các phần mềm tiếp nhận hồ sơ, phần mềm kê khai BHXH, cổng giao dịch điện tử tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sử dụng lao động toàn tỉnh để thực hiện giao dịch điện tử thay vì giao dịch thủ công như trước đây.

Cũng thời gian này, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh, BHXH tỉnh đã triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT (bao gồm Cổng tiếp nhận giao dịch BHYT và phần mềm giám định). BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan Viettel, Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh kết nối đường truyền, cài đặt phần mềm, tập huấn, hướng dẫn cán bộ khám chữa bệnh tại các đơn vị gửi nhận hồ sơ khám, chữa bệnh trên Cổng giao dịch BHYT và giám sát chi phí khám chữa bệnh trên phần mềm giám định BHYT.

Tiện ích

Ông Lê Viết Thức, Phó Giám đốc BHXH Nghệ An cho rằng, việc áp dụng giao dịch điện tử không chỉ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp mà còn tiết kiệm được nhiều thời gian khi tất cả mọi công việc đều được kết nối trên mạng Internet. Chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cũng được tinh giảm mức tối đa. Tiện ích này phù hợp với tinh thần cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Trang thông tin điện tử BHXH Nghệ An: http://nghean.bhxh.gov.vn giúp người dân hiểu biết về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Để nâng cao tiện ích cho người dân, BHXH tỉnh còn triển khai thí điểm dịch vụ phần mềm phục vụ kê khai tại đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH (KIOS điện tử) tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh và BHXH TP. Vinh nhằm hỗ trợ người dân tìm hiểu về quyền lợi và đánh giá chất lượng cán bộ trực tiếp xử lí hồ sơ tại đây./.

TV