BHXH Hà Nội thí điểm chi trả trợ cấp BHXH một lần qua Bưu điện

22/04/2020, 23:29

BHXH Hà Nội thí điểm chi trả trợ cấp BHXH một lần qua Bưu điện - BHXH Hà Nội và Bưu điện Thành phố Hà Nội đã thống nhất triển khai thí điểm chi trả trợ cấp BHXH một lần qua hệ thống Bưu điện tại quận Ba Đình và huyện Gia Lâm từ ngày 1/11 đến 31/12/2017. Sau đó, hai bên sẽ đánh giá, tổng hợp để rút kinh nghiệm và triển khai trên toàn thành phố từ ngày 1/1/2018.

BHXH Hà Nội thí điểm chi trả trợ cấp BHXH một lần qua hệ thống Bưu điện quận Ba Đình và huyện Gia Lâm

Theo ông Đặng Đình Thuận- Phó Giám đốc BHXH Hà Nội, sau gần hai năm thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua Bưu điện, BHXH và Bưu điện Hà Nội đã phối hợp, hỗ trợ nhau tích cực và hiệu quả. Đến nay, đối tượng thụ hưởng đã nhận thức đầy đủ và đồng thuận thực hiện.

Cũng theo ông Thuận, hai bên thống nhất, sau khi Phòng Chế độ BHXH (hoặc Tổ thực hiện chính sách BHXH thuộc BHXH quận, huyện) giải quyết các chế độ BHXH theo hồ sơ do Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả (hoặc Tổ tiếp nhận và quản lý hồ sơ thuộc BHXH quận, huyện) chuyển đến, thì lập danh sách theo Biểu 21A-HSB và 21B-HSB (ký bằng chữ ký số), rồi chuyển cho Phòng Kế hoạch - Tài chính một bản để cấp kinh phí. Sau đó, chuyển cho Bưu điện một bản để thực hiện chi trả.

Mỗi ngày hai lần, Bưu điện Thành phố, Bưu điện huyện, Bưu điện trung tâm đến BHXH Thành phố hoặc BHXH cấp huyện nhận hồ sơ giải quyết chế độ một lần. Nếu đối tượng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản thẻ, thì Bưu điện có trách nhiệm chuyển tiền ngay trong ngày hoặc ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được danh sách. Nếu đối tượng nhận tiền trợ cấp trực tiếp, thì đến các Bưu điện huyện, Bưu điện trung tâm xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, giấy ủy quyền theo quy định để ký nhận trên danh sách.

PV