Báo Pasaxon khẳng định thắng lợi của cách mạng hai nước Lào-Việt

28/09/2022, 06:14

Báo Pasaxon khẳng định thắng lợi của cách mạng hai nước Lào-Việt - Theo Pasaxon, việc Lào và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao là sự kiện quan trọng và là bước ngoặt mới của thắng lợi về mặt ngoại giao của lực lượng cách mạng của hai Đảng, hai dân tộc.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào- Việt Nam. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Theo phóng viên tại Vientiane, tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 27/9 đã đăng tải bài viết về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao, cho rằng đây không chỉ là thắng lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn là thắng lợi của lực lượng cách mạng của hai Đảng, hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Bài viết nêu rõ việc thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử trong mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, góp phần xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước lên một tầm cao mới, giúp giải quyết các vấn đề khó khăn và những thách thức mới ngày càng thay đổi phức tạp do sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào Bán đảo Đông Dương.

Việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao còn khẳng định đường lối chính sách đúng đắn của mối quan hệ chiến lược giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, bảo đảm sự thống nhất và chính sách phù hợp về mặt chính trị, quân sự để hai dân tộc Lào-Việt có thể giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề ra.

Tờ báo khẳng định đây cũng là dấu mốc của mối quan hệ chính thức về mặt nhà nước theo đúng trình tự pháp lý, là chỗ dựa chắc chắn về mặt pháp lý để quân đội và nhân dân hai nước tiếp tục kề vai sát cánh, chiến đấu giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giành lại độc lập cho mỗi nước.

Theo Pasaxon, việc Lào và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao cũng là sự kiện quan trọng và là bước ngoặt mới của thắng lợi về mặt ngoại giao của lực lượng cách mạng của hai Đảng, hai dân tộc bởi lẽ trước đó, tại thủ đô Vientiane chỉ có Đại sứ quán của chính quyền ngụy Sài Gòn, phe chính quyền Vientiane và phương Tây không công nhận chính quyền nào khác của Việt Nam ngoại trừ chính quyền ngụy Sài Gòn.

Đánh giá về thắng lợi này, các vị lãnh đạo Lào khi đó đã nhận xét: “Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, chúng ta có thêm nhiều bạn bè quốc tế. Nhưng người bạn cùng sống cùng chết, cùng chung chiến hào chỉ có người bạn Việt Nam mà thôi.”

Theo tờ báo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong suốt 60 năm qua, tinh thần đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã không ngừng được vun đắp và đơm hoa kết trái.

Điều này đã được thể hiện rõ nét quá trình hai nước kề vai sát cánh chiến đấu chống lại kẻ thù chung đến khi Việt Nam thống nhất đất nước vào tháng 4/1975 và Lào có thể xây dựng chế độ mới vào tháng 12/1975.

Kể từ đó, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào tiếp tục không ngừng phát triển toàn diện và sâu sắc.

Theo TTXVN