Báo in với cuộc đấu tranh ngăn chặn "tự diễn biến" "tự chuyển hóa"

22/04/2020, 23:29

Báo in với cuộc đấu tranh ngăn chặn "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" - Với chức năng giám sát và phản biện xã hội (PBXH), những năm qua báo in đã cùng “binh chủng” báo chí cả nước đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Báo in tạo diễn đàn dân chủ, dư luận xã hội rộng rãi để nhân dân tham gia ngày càng đầy đủ hơn vào việc kiểm soát quyền lực công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Ảnh minh họa

Báo in - “đội quân chủ lực”?

Cùng với “binh chủng” báo chí cả nước, báo in đã tham gia khá hiệu quả trong việc giám sát và PBXH các lĩnh vực đời sống xã hội, từ hoạch định, thực thi, đánh giá chính sách công, đến các vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

Báo in có đặc thù là thông tin sâu, kỹ, tuy không nhanh bằng báo mạng, phát thanh, truyền hình nhưng báo in có thế mạnh là phản biện sâu sắc, sự kỹ lưỡng của câu chữ, có sự lay động của ngôn từ. Báo in luôn bám sát thời sự, thông tin thời sự. Đồng thời, điểm mạnh nhất của báo in là bình luận, suy ngẫm, phân tích, lý giải vấn đề, đưa thông tin không phải thuần túy sự kiện mà phải là vấn đề, vấn đề có tính chất sâu chuỗi, vấn đề được xã hội quan tâm, đang đặt ra trong cuộc sống, thực tiễn một cách có hệ thống, sâu sắc, với độ tin cậy cao, khả năng lưu trữ tốt, tính tiện dụng có thể đọc mọi lúc, mọi nơi, đồng thời làm tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho mọi đối tượng bạn đọc, công chúng cũng như cơ quan công quyền. Mặt khác, các báo in cũng đã huy động được trí tuệ của đông đảo đội ngũ chuyên gia, trí thức, các tầng lớp nhân dân tham gia vào giám sát và PBXH, góp phần giải quyết các vấn đề chung của mọi lĩnh vực đời sống xã hội, như: kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, cũng đã nêu rõ: phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Và, phát huy vai trò giám sát của báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Trong xu thế công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tăng cường sử dụng Internet, mạng xã hội có nội dung xấu, độc hại, liều lượng, tần suất ngày càng tăng.

Cùng với báo giới cả nước, đội ngũ những người làm báo in hơn bao giờ hết cần phải chủ động nhận diện và đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thời gian qua, các báo in (nhất là các báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao động, Thanh Niên và báo Đảng địa phương) đã có nhiều bài viết sâu sắc, định hướng dư luận trước các thông tin sai lệch, vạch trần, phản bác lại những thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, như Báo Nhân Dân số ra ngày 12/4/2017, có bài “Công khai không có nghĩa là không giới hạn”; số ra ngày 9/6/2017: “Mặt thật của Việt Tân qua một cuộc họp báo”...

Đồng thời, trên các báo in cũng thường xuyên có các bài phanh phui các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, như: “Cần xử lý nghiêm những vi phạm tại các dự án của Tập đoàn FLC ở Thanh Hóa và Bình Định” trên Báo Nhân Dân số 21/8/2017; “Chống thất thoát tài chính, tài sản công” trên Báo Nhân Dân số ra ngày 22/8/2017... Từ đó cho thấy, báo in thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội cũng chính là góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay.

Báo in đã huy động được trí tuệ của đông đảo đội ngũ chuyên gia, trí thức, các tầng lớp nhân dân tham gia vào giám sát và phản biện xã hội. Ảnh minh họa

Một số đề xuất, khuyến nghị

Khẳng định vai trò của báo in trong giám sát và PBXH

Trong xu thế cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí - truyền thông, nhất là báo mạng điện tử, Internet, mạng xã hội, các báo in với thế mạnh và lợi thế của mình, được Đảng, Nhà nước, các cơ quan chủ quản hết sức quan tâm về mọi mặt, từ cơ chế, nguồn nhân lực, đến kinh phí xuất bản... phải nói là khá thuận lợi, nhất là với khối báo Đảng từ Trung ương đến địa phương, đòi hỏi các tòa soạn báo in phải tổ chức giám sát và PBXH để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay. Đồng thời, hiện tại hầu hết các báo in cũng đã có báo điện tử, các tòa soạn cần phối hợp giữa 2 ấn phẩm in và điện tử để phát huy tối đa, sức lan tỏa rộng nhất, nhanh nhất bài viết đến bạn đọc, công chúng.

Phát huy nội lực

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo in trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí gắn liền với việc bảo đảm tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo in. Bản thân mỗi cơ quan báo in cần tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên khắc phục sự suy thoái trong chính nội bộ các cơ quan báo chí; các cơ quan báo chí cần luôn chú ý khi tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải bảo đảm tính khách quan, chính xác trong cung cấp thông tin, đánh giá và kết luận, không đưa ra thông tin khi chưa được kiểm chứng, không đề cập theo lối phỏng đoán, chủ quan, cảm tính.

Các cơ quan báo in cần xây dựng một kế hoạch, đề cương tuyên truyền chuyên đề về giám sát và PBXH; về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” chuyên nghiệp, chặt chẽ từ khâu chọn lựa đề tài, khai thác, xử lý thông tin, biên tập bài viết đến khâu in ấn, phát hành.

Tinh thần chống tiêu cực trên báo chí là “chống để xây”. Nhưng không chỉ chống tiêu cực mới là giám sát và PBXH, báo in cần biểu dương những nhân tố mới, gương “người tốt, việc tốt” điển hình trên tất cả các lĩnh vực để động viên tinh thần và cân bằng xã hội.

Đẩy mạnh sự chỉ đạo định hướng của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của báo chí. Ảnh: TL

Tạo hành lang pháp lý và tăng cường công tác chỉ đạo

Để phát huy vai trò của báo in trong thực hiện tốt chức năng giám sát và PBXH cần đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội, bởi khi dân chủ hóa xã hội rộng rãi thì cũng chính là môi trường tốt để báo chí thực hiện chức năng giám sát và PBXH được thuận lợi; đồng thời bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là căn cốt của giám sát và PBXH, là cơ sở để thúc đẩy dân chủ hóa xã hội.

Công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin của các cơ quan chức năng cần thống nhất, thông suốt, chủ động, tích cực, thường xuyên, kịp thời tới các cơ quan báo chí; đẩy mạnh sự chỉ đạo định hướng của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của báo chí; nâng cao chất lượng, tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng trong các cơ quan báo chí.

Coi trọng công tác đào tạo đội ngũ những người làm báo

Các cơ quan báo in cần tạo điều kiện cho các nhà báo được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, bởi lẽ, nếu nhà báo không đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị thì sẽ không nhận thức chính xác bản chất của sự việc để phản biện, đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà với những đòn hiểm độc của các thế lực thù địch luôn rình rập, phá hoại chúng ta.

Đồng thời, mảng đề tài giám sát và PBXH là những vấn đề khó, “gai góc” trên nhiều phương diện, do đó, Ban Biên tập các báo in cần chú ý cử các phóng viên vững về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị... chuyên theo dòng sự kiện chính trị, xã hội quan trọng để trong quá trình tác nghiệp có thể hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót gặp phải.

Một quy trình làm báo nghiêm túc và chuyên nghiệp phải đồng thời kèm theo một chế độ chịu trách nhiệm rõ ràng, nghiêm minh. Kiên quyết xử lý, không bao che cho những hành động thiếu trách nhiệm của cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

NCS Nguyễn Quang Vinh

--
Tài liệu tham khảo
1. Ban Tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc 2017, Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Hà Nội, ngày 18/1/2017.
2. Luật Báo chí 2016.
3. Hội Nhà báo Việt Nam, 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. H, 2017.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. H. NXB Chính trị quốc gia, 2016.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. H.Văn Phòng Trung ương Đảng, 2016.