Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

14/01/2022, 11:39

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, trong năm 2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam xác định, tập trung cao độ, nỗ lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2021, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả kịp thời tiền trợ cấp, lương hưu cho người hưởng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn tới việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp, ngành BHXH đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp (DN), người dân.

Cụ thể, trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo thống kê, tính đến hết ngày 31/12/2021, số người tham gia BHXH hơn 16,5 triệu người, tăng 2,2% so với năm 2020, đạt 33,77% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia BHTN gần 13,4 triệu người, tăng 0,4% so với năm 2020, đạt 27,34% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng trưởng mạnh, là một trong những điểm sáng của Ngành, được các đại biểu Quốc hội khóa XV ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2021, có hơn 1,45 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,96% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW (năm 2021 là 1%).

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn quyền lợi cho 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với gần 15 nghìn điểm chi trả đến cấp xã; trên 738 nghìn người hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 7,8 triệu lượt người hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 125,96 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT…

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ DN, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, chỉ sau 7 ngày, ngành BHXH đã hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375 nghìn đơn vị, với số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ 5 ngày còn 1 ngày làm việc.

Đến hết năm 2021 đã giải quyết cho 851 đơn vị với 161.531 lao động tạm dừng đóng Quỹ Hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.119,8 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho 3.071.500 lao động của 71.142 DN để hưởng các chính sách.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, trong vòng 5 ngày (đến ngày 5/10/2021), toàn ngành BHXH Việt Nam đã hoàn thành gửi thông báo giảm mức đóng (1% xuống 0%) vào Quỹ BHTN đến 363,6 nghìn DN với số tiền trên 7.595 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 12/2021, cơ quan BHXH các cấp đã chi trả chế độ hỗ trợ cho gần 13 triệu lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 30,73 nghìn tỷ đồng. Các thủ tục đảm bảo nhanh, đơn giản, được DN, người lao động đánh giá cao.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: Ngành BHXH Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, năm 2022, BHXH Việt Nam xác định, tập trung cao độ, nỗ lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam sẽ thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị sửa đổi những điểm bất cập, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, cá thể hóa trách nhiệm và tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ngành BHXH Việt Nam cũng sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hỗ trợ kịp thời, tốt nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, người dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người yếu thế, người dân, người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19. Ngành cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa nền tảng, nguồn lực về cán bộ, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ để phục vụ DN, người dân.

Đồng thời, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư…

Thu Hà