Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng tới nền hành chính phục vụ

21/08/2021, 10:08

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng tới nền hành chính phục vụ - Xác định rõ người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ, thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã không ngừng đổi mới, cải cách để nâng cao chất lượng phục vụ. Điều này được minh chứng bằng nhiều việc làm thiết thực, đặc biệt là những hành động hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19.

Giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2021, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính. Theo đó, BHXH Việt Nam tiếp tục được cắt giảm từ 27 thủ tục hành  chính (TTHC) xuống còn 25 TTHC, góp phần giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp và người dân.

Hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được quy định tại 1 văn bản thay vì tại 3 văn bản như trước đây, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu các thủ tục hành chính về BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT).

Để thực hiện tra cứu các thủ tục hành chính, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/; Cổng Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; Bảng niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương.

Đáng chú ý, hiện mỗi lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH Tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) và lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT chỉ còn 3 thủ tục hành chính, thay vì 4 thủ tục như trước.

Đồng thời, trong 25 thủ tục hành chính có 24 thủ tục hành chính được thay thế trên cơ sở tiếp tục điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo quy định của pháp luật và thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Điều này giúp doanh nghiệp, người dân tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính giải quyết các chế độ BHXH. Đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, người sử dụng chỉ cần khai báo 5 tiêu thức trong tổng số 13 tiêu thức của mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị; chỉ cần rà soát để xác nhận 6 tiêu thức trong tổng số 19 tiêu thức của mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT của người lao động khi cập nhật thay đổi thông tin của người lao động.

Cùng với những cải cách mạnh mẽ trên, một trong những “điểm nhấn” của ngành BHXH Việt Nam là ứng dụng VssID-BHXH số. Từ khi ra mắt tháng 11/2020 đến nay, ứng dụng VssID-BHXH số đã không ngừng được cải tiến, nâng cấp.

Hiện ứng dụng có rất nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT như: Cung cấp các thông tin về thẻ BHYT; quá trình tham gia BHXH, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ-BNN, BHYT; thông tin hưởng các chế độ một lần (ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN); sổ khám chữa bệnh (KCB) cung cấp lịch sử KCB BHYT của người tham gia...

Mặt khác, VssID còn cung cấp các tiện ích tra cứu: Mã số BHXH; cơ quan BHXH; cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT; cơ sở KCB cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; đơn vị tham gia BHXH; điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng BHXH…

Không dừng lại ở đó, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã khẩn trương vào cuộc bằng nhiều hành động quyết liệt

BHXH Việt Nam đã liên tục có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt đối với toàn hệ thống, nhằm tạo thuận lợi tối đa trong công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động liên hệ với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để đôn đốc, hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH giải quyết các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động;

Đồng thời, khẩn trương xác nhận các danh sách theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và  người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đặc biệt, khi nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết các chính sách của đơn vị thì thực hiện giải quyết trong thời gian không quá 1 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót thì chuyển lại ngay để đơn vị bổ sung, hoàn thiện.

Ngay sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH các cấp đã phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoặc văn bản triển khai thực hiện, đồng thời gửi văn bản tới các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Với các giải pháp quyết liệt như: giảm thời gian giải quyết hồ sơ; đơn giản hoá thủ tục; đa dạng hình thức nộp hồ sơ; tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, làm thêm giờ… ngành BHXH Việt Nam đã và đang đưa các chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đến với người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Có thể khẳng định, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, bộ TTHC của Ngành đang ngày càng được đơn giản hóa giúp doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí trong các giao dịch với cơ quan BHXH.

Đặc biệt, với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách làm trung tâm phục vụ, BHXH Việt Nam đã và đang hướng tới nền hành chính phục vụ, không ngừng nỗ lực để đạt được nhiều kết quả tích cực, được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Thành Vinh-Hương Sắc-Bình Hùng