Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định: Một năm nhìn lại

28/02/2022, 15:56

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định: Một năm nhìn lại - Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XX, năm có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Đây cũng là năm đầy khó khăn, năm thứ hai bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Đặc biệt, lần đầu tiên, Bình Định có ca mắc Covid 19 kéo theo tác động xấu đến toàn bộ nền kinh tế xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo,chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp hiệu quả của các Sở, ngành, địa phương cũng như sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, BHXH tỉnh Bình Định đã thực tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021 phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT, BHTN giúp người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

TH