Báo Hà Giang ký cam kết xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí

24/10/2022, 14:23

Báo Hà Giang ký cam kết xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí - Sáng 24/10, Báo Hà Giang tổ chức ký cam kết thực hiện giao ước thi đua xây dựng môi trường văn hóa cơ quan báo chí giữa Ban Biên tập và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Ban Biên tập và lãnh đạo các phòng ký cam kết xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Chương trình được thực hiện dựa trên Kế hoạch số 154-KH/BTGTW, ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; thực hiện Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN ngày 21/6/2022 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về việc ban hành tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; các đồng chí trong Ban Biên tập; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, biên tập viên, phóng viên của Tòa soạn. 

Tại buổi ký cam kết, Ban Biên tập Báo Hà Giang đã phổ biến về những tiêu chí trong Bản cam kết cho toàn bộ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong tòa soạn.

Theo đó, những tiêu chí đối với cơ quan báo chí văn hóa gồm 6 nội dung:

Thứ nhất, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan.

Thứ ba, tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và của văn phòng đại diện.

Thứ tư, đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.

Thứ năm, tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Thứ sáu, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; Hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Ban Biên tập Báo Hà Giang thông qua các tiêu chí trong Bản cam kết.

Đối với văn hóa của người làm báo gồm những tiêu chí:

Thứ nhất, có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Thứ hai, tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo.

Thứ ba, tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức.

Thứ tư, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. 

Thứ năm, ứng xử chân thành, thân ái; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng.

Thứ sáu, tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Sau khi được phổ biến, 100% các nhà báo, biên tập viên, phóng viên, cán bộ của Tòa soạn Báo Hà Giang thống nhất ký cam kết thực hiện kế hoạch "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"; chấp hành nghiêm chỉnh 6 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và 6 tiêu chí văn hóa của người làm báo.

Theo Báo Hà Giang