Báo chí với việc phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa XH tỉnh Khánh Hòa

22/04/2020, 23:29

Báo chí với việc phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa XH tỉnh Khánh Hòa - Hội thảo báo chí với chủ đề "Vai trò của báo chí truyền thông với sự phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ hội nhập" sẽ diễn ra vào tháng 5/2019 tại Khánh Hòa. Ban Tổ chức trân trọng mời các nhà báo, nhà quản lý, nhà khoa học viết bài tham luận tại Hội thảo.

Thư mời viết bài tham luận tại Hội thảo:

Kế hoạch tổ chức Hội thảo:

 

Ban Tổ chức