Báo chí và mạng xã hội nhìn từ góc độ đạo đức nghề nghiệp ngườI làm báo

05/10/2017, 23:29

Báo chí và mạng xã hội nhìn từ góc độ đạo đức nghề nghiệp ngườI làm báo - Được sự đồng ý của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo Khánh Hòa phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo tổ chức Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV/2017 với chủ đề “Báo chí và mạng xã hội nhìn từ góc độ đạo đức nghề nghiệp người làm báo” diễn ra ngày 12/10/2017, tại Nha Trang.

Được sự đồng ý của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo Khánh Hòa phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo tổ chức Hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV/2017 với chủ đề “Báo chí và mạng xã hội nhìn từ góc độ đạo đức nghề nghiệp người làm báo” diễn ra ngày 12/10/2017, tại Nha Trang.

BBT

Bình luận