Báo chí truyền thông cho đồng bào dân tộc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT

22/04/2020, 23:29

Báo chí truyền thông cho đồng bào dân tộc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT - Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã có những đóng góp nhất định tuyên truyền, vận động người dân, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tự nguyện và Bảo hiểm Y tế (BHYT).

Viết về BHXH, BHYT cho đồng bào dân tộc phải ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với trình độ dân trí, bản sắc văn hóa. Ảnh minh họa

Vấn đề BHXH tự nguyện và BHYT

Có thể thấy, bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số là giải pháp cơ bản để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Trong đó, BHXH tự nguyện là một trong các chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2008 theo quy định của Luật BHXH năm 2006; trong đó, có các nội dung quy định về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng các chế độ BHXH tự nguyện.

Theo quy định, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình BHXH mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng các chế độ theo quy định. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện rất rộng, là người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên mà không tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Còn đối với BHYT là chính sách bảo đảm an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để bảo đảm công tác khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Trong thực tế, nếu không có thẻ BHYT, mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả.

Một số hạn chế

Viết về vấn đề BHXH, BHYT có tính chuyên ngành, nên đôi khi không phải thông tin nào cũng có giá trị mang tính thời sự, nóng bỏng thu hút sự quan tâm của công chúng (thông thường giá trị thông tin được xác định bởi: tính mới lạ, khác thường, mâu thuẫn hay xung đột...). Chính vì vậy, nhiều thông tin liên quan đến chính sách về BHXH chưa được thông tin, phản ánh kịp thời, đầy đủ và toàn diện.

Mặt khác, trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện về vấn đề BHXH tự nguyện và BHYT tại một số tỉnh, thành chưa sâu, rộng, chưa tạo thành một cuộc vận động lớn, có thể phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.

Trong thực tế, nếu không có thẻ BHYT, mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả

Đi tìm giải pháp

Thực tiễn cho thấy, thông qua các sản phẩm báo chí truyền thông, nhiều chính sách của Nhà nước được thẩm thấu vào cuộc sống của đồng bào dân tộc. Việc tuyên truyền vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT là việc làm hết sức cấp bách của các cấp, các ngành hiện nay, nhất là đối với các cơ quan báo chí truyền thông.

Cùng với việc tăng cường về số lượng tác phẩm về BHXH, BHYT nhất là vấn đề BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, các cơ quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam để cập nhật thông tin về hoạt động của ngành. Trên mỗi ấn phẩm cần dành diện tích, thời lượng nhất định cho nội dung tuyên truyền công tác BHXH, BHYT.

Không ngừng đổi mới công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên chuyên viết về BHXH, BHYT. Các cơ quan báo chí nên tổ chức các buổi chuyên đề về BHXH, cung cấp thông tin mới nhất cho phóng viên, phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền về BHXH và BHYT trong thời gian tới./.

Thành Nam, Thu Hương

--

* Bài viết dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN-TB/13-18