Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0

22/04/2020, 23:29

Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Tạp chí Người Làm Báo – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam có các đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; TS. Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bá Dung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo;  nhà báo Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Nhà văn hóa; PGS,TS Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; nhà báo Trần Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam có các đồng chí: Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; TS Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  ông Nguyễn Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cùng các lãnh đạo các cơ quan BHXH Việt Nam và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo và đông đảo phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin…

PGS, TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo nhấn mạnh, BHXH, BHYT luôn là đề tài phong phú, đa dạng để báo chí sáng tạo nhiều tác phẩm sinh động, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết chia sẻ và tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chính sách lớn về bảo hiểm xã hội, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, xu hướng truyền thông đa phương tiện và hội tụ đã và đang tác động trực tiếp đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo, đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động truyền thông về lĩnh vực BHXH, BHYT. Chủ đề của Hội thảo vừa mang tính lý luận, vừa có tính thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động báo chí, cả trong tác nghiệp, cũng như trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí truyền thông về chính sách BHXH, BHYT nước ta hiện nay.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa những người làm báo và người làm công tác Bảo hiểm Xã hội, nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam và BHXH Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT; cổ vũ, động viên nhân dân và người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khẳng định, trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0, BHXH Việt Nam xác định chiến lược trọng tâm tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN để doanh nghiệp, người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện các dịch vụ này và giảm số thời gian phải thực hiện các thủ tục, giao dịch của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, phát triển BHXH, BHYT cũng đang đặt ra những yêu cầu mới với công tác truyền thông, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa, nâng cao nhận thức cho người dân, qua đó tăng diện bao phủ, nhất là với BHXH.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, công tác truyền thông nói chung và truyền thông về BHXH, BHYT đòi hỏi phải có sự đổi mới về cách thức quản lý, kênh, nội dung thông điệp truyền thông theo hướng đa dạng, đa chiều, thường xuyên liên tục, tiếp cận các nhóm công chúng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, những chủ trương mới tại Nghị quyết 28 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH là một bước tiến dài, đưa chính sách BHXH của Việt Nam tiếp cận đến các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về an sinh xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đề xuất những nhóm giải pháp cơ bản, nhằm nâng cao chất lượng thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hệ thống an sinh xã hội; khẳng định tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Hội thảo “Báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0” là diễn đàn quan trọng góp phần nâng cao chất lượng truyền thông, không ngừng thắt chặt mối quan hệ đồng hành, hợp tác, cùng chia sẻ mọi khó khăn, thuận lợi giữa giới báo chí và BHXH Việt Nam, qua đó cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển và phồn vinh của xã hội.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Nhiều phóng viên báo đài đưa tin về Hội thảo

Phóng viên các kênh truyền hình đều có mặt

Đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu của TS. Nguyễn Tiến Thành - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế BHXH Việt Nam

Phát biểu của ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát biểu của nhà báo Lệ Yến - Báo Bảo hiểm xã hội

Phát biểu của nhà báo Nguyễn Thế Dũng - Giám đốc Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam

Phát biểu của TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam

Phát biểu của TS. Đỗ Anh Đức - Viện Đào tạo Báo chí Truyền thông (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo

Nhóm PV