Báo chí truyền thông - Cầu nối chính sách BHXH đến người dân

22/08/2021, 21:19

Báo chí truyền thông - Cầu nối chính sách BHXH đến người dân - Trong hệ thống an sinh xã hội, BHXH, BHYT là trụ cột chính, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, một công cụ đắc lực của Nhà nước nhằm mục đích chăm lo, bảo vệ và phát triển con người, vì sự tiến bộ và công bằng xã hội. Như một người bạn đồng hành, báo chí đã trở thành "cánh tay nối dài" quan trọng, truyền tải các thông điệp về BHXH, BHYT một cách rõ ràng, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển biến nhận thức, khẳng định vị trí, vai trò của chính sách BHXH, BHYT.

Hoàng Tuấn - Bùi Yến - Nguyễn Hậu - Tuấn Hữu