Báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng

22/08/2016, 13:35

Báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng - Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các cơ quan báo chí và doanh nghiệp tiêu biểu tham dự chương trình giao lưu “Báo chí – doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi khẳng định báo chí và doanh nghiệp luôn đồng hành với nhau. Ảnh: PV

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả của chương trình giao lưu “Báo chí  - doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế”, đồng thời nhấn mạnh, chương trình giao lưu đã đưa ra những gợi ý, kiến giải nhằm tạo sự gắn bó, nâng cao mối quan hệ thân thiết giữa báo chí và doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Tại buổi tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ hoan nghênh việc tổ chức giao lưu giữa giới báo chí với doanh nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận những đóng góp của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
 
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc Hội phát biểu, Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng nhấn mạnh vai trò và sự phát triển lớn mạnh của báo chí nước ta trong hơn 90 năm qua, báo chí đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kịp thời phản ánh sinh động về thực tiễn phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng, đối ngoại. Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, báo chí vừa là người bạn đồng hành thân thiết, vừa là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, những ý kiến đến từ đại diện các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp sẽ được tiếp thu và gửi đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện trong quá trình Quốc hội xây dựng luật pháp và giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong thời gian tới, thông qua các hoạt động cụ thể, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, thắt chặt mối quan hệ giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội sẽ luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí, doanh nghiệp phát triển./.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà kỷ niệm cho các doanh nghiệp. Ảnh: PV

Ngày 20/8/2016, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu “Báo chí – Doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế”, nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan báo chí, trong công tác tuyên truyền hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mở rộng và nâng cao hiệu quả Hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19/NQ – CP của Chính phủ về “Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020” và Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Thuỳ Dung, Cường Phạm