Báo chí góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của Phú Yên

20/06/2016, 20:42

Báo chí góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của Phú Yên - Thời gian qua, báo chí kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Phú Yên đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Nhân dịp năm mới 2016, Tạp chí Người Làm Báo đã có cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên về vai trò của báo chí đối với việc quảng bá hình ảnh của tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ quan Gành Đá Đĩa, Phú Yên

PV: Dù gặp không ít khó khăn, Phú Yên đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015?

chu-viet151016Ông Huỳnh Tấn Việt: Những thành tựu nổi bật đó là đã duy trì tốc độ tăng GRDP giai đoạn 2011-2015 bình quân 11,5%/năm; quy mô nền kinh tế tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp – xây dựng, dịch vụ. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 17,2%/năm, năm 2015 thu được hơn 2.842 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm, tăng 28,8% so năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 32,8 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2010.

Sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt mức tăng trưởng khá, riêng năm 2015 tăng 11,5% so năm trước. Hoạt động du lịch được đẩy mạnh; lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân hàng năm 20%, trong đó khách quốc tế tăng 37%/năm; riêng năm 2015 đã tiếp đón 900 ngàn lượt khách, tăng 19,2% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 26,5%/năm; riêng năm 2015 hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 47% so năm 2014. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, thể thao có tiến bộ. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, chất lượng khám chữa bệnh tốt hơn. Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả tốt. Số hộ nghèo (theo tiêu chí mới) đến cuối năm 2015 giảm còn 7,7%.

PV:  Năm 2016 là năm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống, Phú Yên sẽ tập trung thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ lớn và giải pháp đột phá nào thưa đồng chí? 

Ông Huỳnh Tấn Việt: Trước hết, tập trung tổ chức tốt việc quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chủ trương của Trung ương, nhất là các chủ trương về phát triển kinh tế – xã hội. Kịp thời nắm bắt thời cơ, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương để triển khai, hoàn thành các công trình, dự án lớn, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khởi công dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô và triển khai các dự án lớn trên địa bàn…

Triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016”. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp; kêu gọi thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng đầu tư vào tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển; phấn đấu trong năm 2016 thành lập mới 500 doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong cung ứng các dịch vụ hành chính công…

PV:  Bên cạnh các cơ quan báo chí địa phương, trên địa bàn tỉnh còn có sự hoạt động thường xuyên của hơn 15 cơ quan báo chí Trung ương và các bộ, ngành. Đồng chí đánh giá như thế nào về sự đóng góp của báo chí đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Yên?

Ông Huỳnh Tấn Việt: Có thể khẳng định, báo chí đã đóng góp rất tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành đã kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế… Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh cũng đã tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Phú Yên đến với bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần tạo điều kiện và cơ hội để Phú Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và khách du lịch.

Bên cạnh việc thông tin, tuyên truyền về những thành tựu, những mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, các cơ quan báo chí cũng kịp thời phản ánh những mặt trái, tiêu cực, bức xúc trong xã hội xảy ra ở các địa phương, cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý. Mặt khác, nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động, kêu gọi sự ủng hộ của toàn xã hội chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em…, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh.

PV:Theo đồng chí để góp phần tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Phú Yên, các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin, tuyên truyền những vấn đề gì? 

Ông Huỳnh Tấn Việt: Tuyên truyền giới thiệu hình ảnh Phú Yên, tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến với bạn đọc trong và ngoài nước, nhằm quảng bá hình ảnh, tạo cơ hội thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư vào tỉnh. Vận động nhân dân ủng hộ chủ trương triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, tham gia thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án.

Tuyên truyền sâu rộng  “Năm doanh nghiệp Phú Yên 2016”, phản ánh kịp thời các hoạt động, kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong triển khai, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt thông tin, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và quy mô.

Tăng cường nêu gương, cổ vũ những mô hình mới, cách làm hay, những tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Đồng thời phản ánh các mặt trái, mặt xấu trong xã hội trên tinh thần xây dựng. Thực hiện tốt công tác phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Qua Tạp chí Người Làm Báo, tôi xin cảm ơn và chúc các cơ quan báo chí, các nhà báo năm mới nhiều hạnh phúc và thành công.

KHÁNH LINH