17
Kỳ 1: Những con số

Kỳ 1: Những con số

Chúng tôi về thăm  Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV đóng chân tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trong một ngày ươm nắng. Trong cái nồng nàn, của tiết trời cao nguyên, dường như không khí làm việc...

first pageprev page123456 ... next pagelast page