17
Kỳ 2: “Doping” cho sáng kiến

Kỳ 2: “Doping” cho sáng kiến

15:48 - 16/06/2022

“Tất cả giải pháp, sáng kiến dù lớn hay nhỏ đều được ghi nhận, đánh giá, khen thưởng, tôn vinh kịp thời, đưa thành tích sáng kiến cải tiến trở thành tiêu chí đánh giá...

first pageprev page12345 ... next pagelast page