Ban hành Bộ chỉ tiêu công cụ đo lường kinh tế số

12/07/2022, 11:41

Ban hành Bộ chỉ tiêu công cụ đo lường kinh tế số - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1354/QĐ-BTTT ban hành Bộ chỉ tiêu công cụ đo lường kinh tế số.

Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, Bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường kinh tế số gồm 23 chỉ tiêu, được phân thành 3 cấp độ gồm:  Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số cấp quốc gia gồm 6 chỉ tiêu; Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số bộ/ngành gồm 5 chỉ tiêu; Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số cấp tỉnh gồm 12 chỉ tiêu.

Danh mục các chỉ tiêu đo lường kinh tế số cấp quốc gia gồm: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử; tỷ lệ lao động kinh tế số trong tổng số lao động (kinh tế số chung); tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin, công nghệ số trong lực lượng lao động.

Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số bộ/ngành, gồm: Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực (kinh tế số ngành); số lượng doanh nghiệp khai thác, sử dụng dữ liệu mở trên cổng dữ liệu mở của bộ/ngành để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; số lượng nền tảng số chuyên ngành, nền tảng quản trị và kinh doanh theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý đã được triển khai 

Bộ chỉ tiêu đo lường Kinh tế số cấp tỉnh, gồm: tỷ trọng kinh tế số trong GRDP; số doanh nghiệp công nghệ số (số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin); số lượng doanh nghiệp nền tảng số; số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/7/2022.

Theo TTXVN