Bàn giao 48,5 ha mỏ đá núi Bền về tỉnh Thanh Hóa quản lý

22/04/2020, 23:29

Bàn giao 48,5 ha mỏ đá núi Bền về tỉnh Thanh Hóa quản lý - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bàn giao phần còn lại của mỏ đá núi Bền tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Mỏ đá núi Bền được cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bàn giao phần còn lại của mỏ đá núi Bền tại xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản mỏ đá núi Bền trên làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định của Luật khoáng sản, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

PV