Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

25/01/2022, 13:48

Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công rất tốt đẹp, Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu danh sách Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.