Kiến tạo môi trường báo chí văn hóa - khi tính Đảng dẫn lối tiên phong: 

Kỳ 4: Xây dựng nhân cách nhà báo - chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng

19/09/2022, 09:05

Kỳ 4: Xây dựng nhân cách nhà báo - chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - Văn hóa của người làm báo thể hiện ở thái độ, trách nhiệm đối với tổ quốc, xã hội, cuộc sống,... Gần một thế kỷ phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định một chân lý, cho dù thời buổi nào, công nghệ phát triển đến đâu thì nhân văn vẫn là giá trị cốt lõi của báo chí. Và giá trị phổ quát ấy chỉ có thể tạo ra bởi những nhà báo văn hóa, tòa soạn văn hóa. Nhận thức sâu sắc vai trò của các thành tố văn hóa trong sự phát triển; những năm qua, tại tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, văn hóa bộ đội cụ Hồ, văn hóa nhà báo - chiến sĩ thấm sâu, hiện diện trong từng nhiệm vụ đơn vị. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, Chỉ huy đơn vị, công tác xây dựng nhân cách nhà báo - chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng luôn được coi trong, các phong trào văn hóa được nồng ghép sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị... Có thể thấy, ở tòa soạn Báo Quân đội nhân dân, tinh thần nhà báo - chiến sĩ được khắc họa đậm nét bởi trách nhiệm và truyền thống.

Để người làm báo, Báo Quân đội nhân dân xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp  phần kiến tạo dư luận xã hội tích cực, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; Đại tá, nhà báo Ngô Anh Thu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân đã có những chia sẻ đặc biệt.

Văn hóa đưa báo chí trở lại với những giá trị cốt lõi

PV: Là tờ báo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng - Tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, nên  ngay trong tên gọi, Báo Quân đội nhân dân đã bao hàm yếu tố văn hóa phụng sự cách mạng, phụng sự Đảng, phụng sự Quân đội, phụng sự nhân dân. Vậy văn hóa báo chí được thể hiện như thế nào trong hoạt động của báo thưa ông?

Đại tá, Nhà báo Ngô Anh Thu - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân: Trải qua chặng đường rất dài, gắn liền với lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) có sự phát triển  rất vinh quang, từ tờ báo Tiếng súng reo (1944), Quân giải phóng (1945, sau đổi thành báo Chiến thắng),  Sao Vàng (1946) Vệ Quốc quân (1946, hợp nhất báo Sao Vàng và Chiến thắng), Quân du kích (1948). Ngày 20/10/1950, lịch sử tờ báo bước sang trang mới, Bộ Tổng tư lệnh quyết định sáp nhập hai tờ báo Vệ Quốc quân và Quân du kích. Tờ báo vinh dự được Bác Hồ đặt tên và quan tâm huấn thị ngay từ những ngày đầu, đã trưởng thành nhanh chóng cùng sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ một tờ báo in được làm trong những lán tranh đơn sơ ở ATK, giờ đây, Báo Quân đội Nhân dân đã trở thành một trong những cơ quan báo chí đa phương tiện, với nhiều ấn phẩm báo in phát hành hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng; báo điện tử cập nhật tin tức liên tục, phát hành bằng nhiều ngôn ngữ, trên các nền tảng công nghệ khác nhau và phát hành trên mạng internet toàn cầu.

Kế thừa và phát huy truyền thống làm báo của các thế hệ đi trước đã để lại, đồng thời phát huy vai trò của nhà báo - chiến sĩ thì vấn đề văn hóa báo chí được thể hiện đậm nét trong nhiều hoạt động của báo. Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi tọa đàm như: “Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; "Nhà báo chiến sĩ noi gương nhà báo Hồ Chí Minh"… Thông qua những buổi tọa đàm này, thế hệ làm báo hiện tại tiếp tục được bồi đắp thêm những giá trị văn hóa mà những người làm báo đi trước đã dày công vun đắp và xây dựng; đồng thời lan tỏa nhiều hơn hình ảnh đẹp về những nhà báo, chiến sĩ, đến đông đảo độc giả và cả thế hệ làm báo kế tiếp. 

Trên các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân, chuyên mục văn hóa với nhiều bài viết phản ánh tình hình văn học, nghệ thuật của nước nhà. Hơn nữa cũng thường xuyên cập nhật tin tức về sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của bộ đội ở các đơn vị… Báo Quân đội nhân dân rất chú trọng đến những vấn đề văn hóa của đất nước bởi như Bác Hồ đã từng nói “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng của Người nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, ngang với các lĩnh vực trọng yếu khác. 

PV: Xây dựng môi trường văn hóa, người làm báo văn hóa đang đặt ra những yêu cầu cấp bách. Đặc biệt trong bối cảnh, Báo Quân đội Nhân dân là một trong số ít những cơ quan báo chí được Nhà nước quy hoạch trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện. Điều này càng đòi hỏi yếu tố văn hóa cũng phải được nâng tầm thưa ông?

Đại tá, Nhà báo Ngô Anh Thu - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân: Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ thông tin truyền thông, nhất là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế của báo chí hiện đại, Báo Quân đội nhân dân đã, đang và sẽ kiện toàn, đổi mới, xây dựng theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện theo Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 807/QĐ-BQP ngày 6/3/2019 của Bộ Quốc phòng. Việc tổ chức sắp xếp, quy hoạch Báo Quân đội nhân dân phải chú trọng gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, phù hợp với chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ của Quân đội, đặc thù quân sự, quốc phòng. Quá trình thực hiện, triển khai quyết liệt, bằng quyết tâm cao, với kế hoạch khả thi, lộ trình cụ thể. Tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, đổi mới cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện, phục vụ hoạt động tác nghiệp báo chí theo hướng hiện đại, đồng bộ, đi trước đón đầu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu làm báo đa phương tiện và thích ứng với sự phát triển, xu hướng hội tụ của báo chí, truyền thông hiện đại.

Báo Quân đội nhân dân phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong Báo Quân đội nhân dân” trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam_Ảnh: Việt Cường

Để làm được điều này thì yếu tố văn hóa cũng phải được nâng cao hơn nữa, trong đó quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”.

Việc phát huy quan điểm xây dựng nhân cách nhà báo - người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng với Văn hóa Quân sự- văn hóa Bộ đội Cụ Hồ - kỷ luật, tác phong người chiến sĩ quân đội luôn được Báo Quân đội Nhân dân coi trọng. Thực hiện phong trào thi đua do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân phát động, Báo Quân đội nhân dân đã tổ chức quán triệt, tăng cương công tác tuyên truyền về phong trào xây dựng môi trường văn hóa, người làm báo văn hóa. Cùng với đó, Ban biên tập giao cho Ban chấp hành Liên chi hội xây dựng quy chế, với những nội dung cụ thể trên cơ sở các nội dung xuyên suốt và tổ chức lấy ý kiến từng tiêu chí cụ thể đến tất cả các chi hội trực thuộc.

Thiếu tướng, nhà báo Đoàn Xuân Bộ -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chỉ đạo kíp trực xuất bản Báo Quân đội nhân dân hằng ngày_Ảnh: Tuấn Huy

Tháng 9/2022, lễ phát động phong trào thi đua đã được tổ chức nhằm mục đích tạo dựng một môi trường làm việc tích cực, năng động, sáng tạo; đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể cơ quan trong xây dựng lề lối, nền nếp làm việc khoa học, trật tự, kỷ cương, phong cách ứng xử chuẩn mực, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan… Không chỉ quyết tâm thực hiện nghiêm túc, bài bản phong trào mà ngay từ đầu, Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã xác định đây sẽ là một phong trào trường kỳ và sẽ không có điểm dừng, làm mãi, phấn đấu mãi. Nên để phong trào không bị “nhàm chán”, không “mỏi” phải tạo sức sống cho phong trào như kết hợp giữa tổ chức thực hiện phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị, có sơ kết, có khen thưởng, khích lệ động viên nơi làm tốt; nhắc nhở, uốn nắn kịp thời chỗ nào làm chưa được;...

Hơn nữa, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền trong từng giai đoạn phù hợp với tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt vai trò là cơ quan của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo sức sống cho phong trào

PV: Luôn coi chính trị là linh hồn, là sinh mệnh của tờ Báo, vậy vai trò của tổ chức Đảng trong xây dựng môi trường văn hóa báo chí là gì. Có phải luôn chú trọng xây dựng, rèn luyện bản lĩnh, phong cách nhà báo - chiến sĩ là một cách để Báo Quân đội nhân dân thực thi tốt sứ mệnh người chiến sĩ văn hóa...?

 Đại tá, nhà báo Ngô Anh Thu - Phó Bí thư Đảng ủy,  Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân trao đổi với PV Tạp chí Người Làm Báo về xây dựng nhân cách nhà báo - chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng_Ảnh: Thái Hưng

Đại tá, nhà báo Ngô Anh Thu - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân: Đúng, ở Báo Quân đội nhân dân, mỗi nhà báo - chiến sĩ phải luôn tâm niệm và thực hiện tốt lời huấn thị của Bác Hồ: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”.

Báo Quân đội nhân dân thường xuyên chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức toàn diện, tư duy nhạy bén, tính chuyên nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật,... đảm bảo cho đội ngũ người làm báo luôn giữ vững phẩm chất, nhân cách, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng thù địch, sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Đại tá, Nhà báo Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân giới thiệu về 33 số báo Quân đội nhân dân đặc biệt xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ năm xưa với thế hệ trẻ tại Hội báo toàn quốc 2022.

Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, vinh dự lớn lao, trong giai đoạn mới, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí Cách mạng Việt Nam, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, không ngừng đổi mới, phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần kiến tạo dư luận xã hội tích cực, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để nhân lên sức mạnh tinh thần của quốc gia, dân tộc và thúc đẩy đất nước phát triển ổn định, giàu mạnh, bền vững; tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin cảm ơn Đại tá, nhà báo Ngô Anh Thu về những chia sẻ!

Anh Tuấn - Hà Giao (thực hiện)