Bà Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch HĐQT Hapro

22/04/2020, 23:29

Bà Nguyễn Thị Nga được bầu làm Chủ tịch HĐQT Hapro - Mới đây, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) lần đầu của Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã được tổ chức tại Hà Nội với 591 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 206.687.811 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,95% tổng số cổ phần.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ảnh: PV

Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018-2023. Sau đó, HĐQT, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, đồng thời tại phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết bổ nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị công ty:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Nguyễn Thị Nga

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Vũ Thanh Sơn

Thành viên HĐQT

3

Ông Trần Anh Tuấn

Thành viên HĐQT

4

Bà Trần Thị Tuyết Nhung

Thành viên HĐQT

5

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát Tổng công ty:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Nguyễn Hồng Hải

Trưởng BKS

2

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang

Thành viên BKS

3

Ông Nguyễn Trọng Hiện

Thành viên BKS

Các thành viên Ban điều hành Tổng công ty:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Vũ Thanh Sơn

Tổng Giám đốc

2

Ông Nguyễn Tiến Vượng

Phó Tổng Giám đốc

3

Bà Nguyễn Thị Hải Thanh

Phó Tổng Giám đốc

4

Ông Đinh Tiến Thành

Phó Tổng Giám đốc

5

Bà Dương Thị Lam

Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

6

Ông Trần Văn Tý

Giám đốc điều hành

7

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Giám đốc điều hành

8

Bà Đỗ Tuệ Tâm

Giám đốc điều hành

Đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra tốt đẹp. Ảnh: PV

Định hướng phát triển

Đại hội cổ đông lần đầu đã thảo luận và 100% thống nhất thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần đó là tiếp tục xây dựng và phát triển Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (Hapro) là một Tổng công ty xuất nhập khẩu và thương mại nội địa có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, phát huy vai trò là một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội.

Tập trung phát triển thị trường nội địa với hệ thống Siêu thị HaproMart, HaproFood và hệ thống các cửa hàng ăn uống dịch vụ,…

Đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng thương mại tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước phục vụ phát triển hệ thống bán lẻ; Đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản thực phẩm chủ lực của Việt Nam, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tới 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; Tập trung đầu tư các Nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu trọng tâm là một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hapro để xuất khẩu và sản xuất các mặt hàng đưa vào hệ thống bán lẻ tại thị trường nội địa của Tổng công ty.

Một số chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty 03 năm sau cổ phần hóa:

Đại hội tổ chức ngày 24/6/2018

Đại hội có 591 cổ đông tham dự. Ảnh: PV

PV