Bà Hillary Clinton gây ấn tượng trong cuộc tranh luận đầu tiên (26/9/2016)