Agribank bạn của nhà nông với hành trình lên miền núi, vươn ra hải đảo

30/03/2023, 07:56

Agribank bạn của nhà nông với hành trình lên miền núi, vươn ra hải đảo - Trên hành trình gần 35 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Agribank luôn ghi dấu ấn là “bạn” của nhà nông, đóng vai trò chủ lực trên thị trường tài chính, nhất là nông nghiệp, nông thôn, trở thành “trụ đỡ” quan trọng của nền kinh tế.

Agribank là “cầu nối” quan trọng mang đến cho người dân trên cả nước cơ hội được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước_Ảnh: Agribank.

Lên miền núi cao, vươn ra hải đảo

Không ngại khó, không ngại khổ, chỉ sợ người nông dân cần mà không có, Agribank đã kiên trì mở rộng hoạt động ở các vùng miền xa xôi để giúp người dân tiếp cận nguồn vốn, phát triển sinh kế, cũng đồng thời hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về “Tam nông”.

Ngân hàng chủ động trong hoạt động và công tác hỗ trợ khách hàng, trở thành đơn vị tiên phong, chủ lực trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách tín dụng về nông nghiệp, nông thôn.

Đến nay, Agribank luôn nỗ lực không ngừng nhằm đa dạng hóa các kênh dẫn vốn, đưa dịch vụ ngân hàng đến địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, Agribank đã triển khai trên 69.000 tổ vay vốn với gần 1,5 triệu thành viên; triển khai an toàn 68 Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với trên 15.000 phiên giao dịch, phục vụ hơn 1,4 triệu lượt khách hàng tại trên 454 xã trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi đối với hộ gia đình, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận vốn vay và dịch vụ ngân hàng. Agribank cũng đã triển khai chương trình tín dụng tiêu dùng, đến nay doanh số cho vay chương trình đạt trên 22.000 tỷ đồng với 230.000 hộ gia đình, cá nhân được bổ sung vốn phục vụ nhu cầu hợp pháp và cấp thiết, nâng cao đời sống của người dân tại các địa bàn nông thôn…  Agribank là ngân hàng thương mại duy nhất có mặt tại 9/13 huyện đảo, tạo mạng lưới kết nối rộng khắp đối với khách hàng, đặc biệt là người nông dân. Sự phân bổ của hệ thống gân hàng Agribank còn phù hợp với đặc điểm dân cư của Việt Nam, vốn tập trung ở vùng đồng bằng nhưng cũng rải rác và đóng vai trò quan trọng ở khu vực miền núi và hải đảo xa xôi.

Đồng hành cùng nền kinh tế

Sau hai năm đình trệ do dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, Ngân hàng Agribank vững vàng đối diện và vấn tạo nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện rõ nét vai trò tiên phong, phương mẫu của một ngân hàng thương mại nhà nước lớn, đóng vai trò là công cụ quan trọng của Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tích cực đồng hành và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, góp phần triển khai có hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam, với trên 65% dư nợ đầu tư “Tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn). Đồng hành cùng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau hơn 10 năm thực hiện, nguồn vốn của Agribank đã “phủ” đến 100% số xã trong cả nước, trong đó trên 50% nguồn vốn cho vay xây dựng nông thôn mới để đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp giúp nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực; gần 35% nguồn vốn đầu tư cho dịch vụ thương mại; trên 15% nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn…. 

Agribank thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải tiến, tháo gỡ về thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay_ Ảnh: Agribank.

Các dự án “điện, đường, trường, trạm” của các địa phương được hỗ trợ thực hiện từ nguồn vốn tín dụng của Agribank, giúp các hộ gia đình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao năng suất, thu nhập góp phần ổn định đời sống; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa. Bên cạnh đó, dòng vốn tín dụng của Agribank tiếp tục được tập trung vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tăng trưởng tín dụng xanh, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ cao.

Trong hành trình 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nguồn vốn của Agribank thông qua các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đã hỗ trợ tích cực quá trình sản xuất kinh doanh, cùng toàn ngành ngân hàng đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững trở thành hiện thực tại Việt Nam; góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh-quốc phòng, hạn chế tín dụng đen,... Từ đó, cuộc sống phát triển sinh kế của người nông dân ngày một bền vững hơn.

Để tiếp tục giữ vị trí là ngân hàng của nhà nông ở mọi miền tổ quốc, kiên định sứ mệnh “Tam nông”, Agribank đã sẵn sàng các giải pháp, thực hiện hiệu quả  Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục tiên phong, chủ lực trong thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, phát triển Agribank “xuôi dòng” công nghệ, ứng dụng công nghệ hướng tới ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ, và giữ vững vị trí nòng cốt trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Nguồn vốn tín dụng của Agribank hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình ổn định đời sống và hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông sản hàng hóa_ Ảnh: Agribank.

Bích Trinh