9,3 tỷ tiền hoàn thuế sẽ dùng thanh toán Bảo hiểm Xã hội cho công nhân Công ty TNHH Kaiyang

22/04/2020, 23:29

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã chỉ đạo chuyển số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (khoảng 9,3 tỷ đồng từ Cục Thuế thành phố Hải Phòng) để trả tiền Bảo hiểm Xã hội cho công nhân Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam.

9,3 tỷ tiền hoàn thuế sẽ dùng thanh toán BHXH cho công nhân Cty Kaiyang

Chiều 3/9, Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa chủ trì họp giải quyết những vướng mắc xảy ra tại Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam, trụ sở số 196 đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An. Cùng dự có các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã đồng ý cho phép Kho bạc Nhà nước Hải Phòng chuyển số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (khoảng 9,3 tỷ đồng từ Cục Thuế thành phố Hải Phòng) về tài khoản của Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam mở tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Bắc Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Bắc Hải Phòng có trách nhiệm phối hợp với người đại diện được ủy quyền của Công ty chi trả ngay số tiền hoàn thuế nêu trên cho Bảo hiểm xã hội quận Kiến An để thanh toán tiền bảo hiểm xã hội các tháng 5,6,7/2019 của người lao động Công ty.

Chủ tịch UBND thành phố giao Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo Bảo hiểm xã hội quận Kiến An khẩn trương chốt bảo hiểm xã hội cho người lao động Công ty đến hết tháng 7/2019. Đồng thời giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thống nhất việc đề xuất xử lý lương cho người lao động Công ty đến hết tháng 8/2019 và sớm báo cáo UBND thành phố.

TH