59 tác phẩm vào Chung khảo giải Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng

09/10/2021, 08:13

59 tác phẩm vào Chung khảo giải Báo chí với công tác phòng, chống tham nhũng - Chiều 8/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021.

Họp Hội đồng chung khảo Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí". 

Theo đó, tính đến hết ngày 31/8, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.181 tác phẩm dự thi hợp lệ của 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Trong đó, báo in là 385 tác phẩm, báo điện tử là 690 tác phẩm, truyền hình là 68 tác phẩm, phát thanh là 38 tác phẩm.

Các tác phẩm tham gia dự giải tương đối sát với chủ đề và tiêu chí của thể lệ giải, có chất lượng đồng đều. Nhiều tác phẩm được các tác giả đầu tư công phu, đề tài mang tính thời sự, có tính phát hiện cao về các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Ngày 16/9, Ban Tổ chức Giải đã tổ chức họp Hội đồng sơ khảo để tiến hành chấm sơ khảo các tác phẩm tham dự Giải. Sau hơn hai tuần chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 59 tác phẩm của 4 thể loại báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xếp hạng: A, B, C và Khuyến khích.

Theo Kế hoạch, Ban chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021 đã dự kiến số lượng Giải lần thứ 3 gồm 44 giải (Giải A: 4 giải, Giải B: 10 giải, Giải C: 12 giải, Giải KK: 18 giải). Trên cơ sở kết quả bình chọn, Hội đồng Chung khảo có thể lựa chọn ra 1 tác phẩm xuất sắc nhất để đề nghị xếp giải đặc biệt.

Tại buổi làm việc, các đại biểu, thành viên trong hội đồng đã cho ý kiến về cơ cấu các giải trên các loại hình và xem xét về giải đặc biệt nếu có tác phẩm xuất sắc.

TH