10 tín hiệu tốt của nền kinh tế Việt Nam

05/04/2017, 09:33

Quý 1/2017, kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tốt như kinh tế vĩ mô ổn định, xuất khẩu tăng mạnh, các khu vực nông nghiệp, dịch vụ tăng cao hơn cùng kỳ