10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2019

22/04/2020, 23:29

Ngày 26/12, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ công bố 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019.

Trao chứng nhận cho đại diện các đơn vị được bình chọn nhận chứng nhận. Ảnh: Internet.

10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2019 thuộc các lĩnh vực cơ chế, chính sách, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, nghiên cứu ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học, hội nhập quốc tế, lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam. Đây là năm thứ 14 sự kiện bình chọn được câu lạc bộ Nhà báo khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức. Gần 60 nhà báo chuyên trách mảng khoa học công nghệ đến từ các báo, đài phát thanh, truyền hình trong cả nước đã tham gia bình chọn.

Trong số 10 sự kiện nổi bật, đáng chú ý là Nghị quyết số 52-NQ/TƯ ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết nhận định, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước.

Nghị quyết số 52 nhận định: Cuộc CMCN 4.0 mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. 

Quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là phải chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN 4.0; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc CMCN 4.0 để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phả với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hôi.

Danh sách 10 sự kiện Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2019:

1. Ban hành Nghị quyết số 52 về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Hội thảo khoa học quốc gia “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc- 40 năm nhìn lại”.

3. Thiết kế, chế tạo, phóng thành công vệ tinh MicroDragon.

4. Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia.

5. ST25 - “gạo ngon nhất thế giới”.

6. Viettel thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam.

7. Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sĩ chính thức hoạt động.

8. Vaccine cúm mùa do Việt Nam tự sản xuất chính thức được lưu hành.

9. GS. Phạm Hoàng Hiệp nhận Giải thưởng Ramanujan.

10. Lần đầu tiên Techfest Việt Nam được giới thiệu ra quốc tế.

TH